referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Agáta
Nedeľa, 5. februára 2023
Základy práva
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kabaka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 778
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
31. Čo je aplikácia práva?
Osobitná forma uskutočňovania práva. Aplikáciu práva uskutočňujú štátne orgány na základe svojej právomoci a kompetencie, kt. je stanovené v normatívnych právnych aktoch, je to rozhodnutie štátnych orgánov na základe a v rámci právnych noriem.
Výsledkom aplikačného procesu je individuálny právny akt – ak aplikácie práva – rozhodnutie št. Orgánu.

Proces aplikácie práva – tri štádia
Zistenie skutkového stavu riešeného prípadu
Zistenie právnej normy, podľa, kt. sa má riešiť konkrétny prípad
- zistiť či je norma platná
- zistiť oficiálne znenie textu
- zistiť výklad právnej normy
vydanie rozhodnutia – individuálneho právneho aktu kt. je záverom procesu aplikácie práva. Individuálny právny akt je záväzný pezprostredne pre subjekty, kt. sa priamo týka

Podľa právych následkov:
Konštituívne individuálne právne akty sú právnymi skutočnosťami s ktorými je spojený vznik, zmena alebo zánik právneho vzťahu – pre konkrétny subjekt – vznik nových práv a povinností
Deklaratórne individuálne právne akty konštatujú určité skutočnosti, existenciu prípadne neexistenciu právnych vzťahov. Nespôsobujú zmenu konkrétneho právneho vzťahu.

Podľa podnetu
IPA – vydané z iniciatívy orgánu, kt. akt vydáva
IPA vydané na základe vonkajšieho podnetu
IPA vydané na základe podnetu toho, koho sa IPA týka

Uváženie pre aplikácii
Princíp viazanosti štátnych orgánov je jedným zo základných princípov demokratického štátu
Sú povinné pri svojej činnosti postupovať podľa práva a na jeho základe.
Viazanosť je podmienená so všeobecnosťou právnej normy, čím ponecháva normotvorca ŠO v právnej regulácii dostatočný priestor na aplikáciu práva (osobitosti každého konkrétneho prípadu)

Podriadenie každého konkrétneho prípadu konkrétnej právnej normy sa uskutočňuje v dvoch formách:
Forma súdenia – aplikuje sa pri kogentných – kategorických právnych normách, sú jednoznačne formulované, aplikácia je jednoduchá – prosté prenesenie do konkrétneho rozhodnutia.
Forma posúdenia – aplikuje sa pri dispozitívnych normách, ktoré pre uváženie vytvárajú dostatatočný priestor
Viazané uváženie –umožňuje štátnemu orgánu aplikujúcemu právo, aby věc posúdil, uvážil, či je potrebné a ako je potrebné rozhodnúť (vychádza zo všeobecnosti PN dispozitívnej)
Voľné uváženie – normotvorca oprávňuje naň orgány, kt. aplikujú právo (formou analógie). Záleží na názore orgánu aplikujúceho právo.
 
späť späť   7  |  8  |   9  |  10  |  11    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.