referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Utorok, 16. apríla 2024
Základy práva
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kabaka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 778
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
PRÁVO – PRÁVNE NORMY – PRÁVNY SYSTÉM –PRAVNE VZTAHY

Pramene práva
Pramene tvorby práva – materiálne pramene práva
Pramene poznania práva – priame, nepriame
Priame – úradné pramene práva – oficiálne zbierky
Nepriame – informácie o platnom práve vyjadrené v komentároch k textom priamych prameňov práva
Pramene práva v o formálnom zmysle vyjadrujú záväznosť platného práva. Každý štát stanovuje konkrétne alebo uznané formy, v ktorých sú vyjadrené platné právne normy. Toto pravidlo nadobúda charakter všeobecne záväznej právnej normy

Druhy prameňov práva
Normatívne právne akty
Právne obyčaje
Súdne, správne precedensy
Normatívne zmluvy

Zásady tvorby práva – stanovenie právomoci, pôsobnosti, spôsobu procesu

Kontinuálny systém - základný prameň práva – zákon (normatívny právny akt)
Zákon je normatívnym právnym aktom primárnym.

Normatívne akty
Normatívny právny akt je výsledkom normotvornej činnosti kompetentných štátnych orgánov, ktorou sa ustanovujú, menia alebo rušia právne normy
Normatívne právne akty – právne akty –akty všeobecne záväzné – právny poriadok, zákony a iné právne predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy
Normatívne právne akty sa vydávajú predpísaným spôsobom, musia byť verejne vyhlásené, sú všeobecne záväzné.

Právna obyčaj musí spĺňať podmienky
Dlhodobé faktické masové uskutočňovanie určitého správania sa na určitom území
Určitosť obyčaje – možnosť konkrétne určiť jej obsah
Aplikácia obyčajových pravidiel štátnymi orgánmi i vrátane uplatnenia štátneho donútenia pri ich porušení

Označuje sa aj právo nepísané (normatívne akty sú právo písané, majú písomnú formu vydania) právna obyčaj nemusí mať písomnú formu, ale v rozvinutejších právnych kultúrach bolo obyčajové právo písané (nie oficiálne texty) – súkromné zbierky zozbierané a spísané právnymi vedcami.

Je prameňom angloamerického práva, ale aj kontinuálneho európskeho systému – pričom právne obyčaje sa považujú za prameň práva len v prípadoch, keď sa ich zákon dovoláva.

Precedens – (súdny) ako prameň práva je individuálny právny akt – (rozhodnutie, štátneho orgánu), kt. rieši prípad doposiaľ právnymi normami neupravený. Prvé rozhodnutie v takomto prípade nadobúda do budúcnosti všeobecnú záväznosť, každé ďalšie rozhodnutie v prípadoch rovnakého druhu sa podriaďuje prvému rozhodnutiu.

Je prameňom angloamerického systému práva

Normatívny zmluvy
Zmluva je zhodný prejav vôle dvoch alebo viacerých subjektov a nemá všeobecný normatívny význam. Zmluva sa stáva prameňom práva, ak má všeobecný charakter. Zmluva obsahujúca právnu normu je normatívnou zmluvou – je prameňom práva (medzinárodného)
Od normatívnych právnych aktov ako všeobecne záväzných právnych predpisov treba rozlišovať normatívne interné inštrukcie
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.