referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Prevádzkareň
Dátum pridania: 09.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: divonka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 868
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
(6) Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od jej zrušenia. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zrušenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.

(7) Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a d).“

Obchodný zákonník definuje prevádzkareň vo svojej prvej časti v rámci všeobecných ustanovení. Konkrétne v hlave I , v diely II, v § 7 ods.3.

Podľa obchodného zákonníka: „ Prevádzkarňou sa rozumie priestor , v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.“

Porovnanie právnej regulácie živnostenského zákona a obchodného zákonníka.

Živnostenský zákon upravuje prevádzkáreň podrobnejšie ako obchodný zákonník. Živnostenský zákon („ďalej len Žz“) upravuje prevádzkareň v § 17 v siedmych odsekoch, zatiaľ čo obchodný zákonník („ďalej len Oz“) v treťom odseku §7 o organizačnej zložke štátu. Táto skutočnosť je však menej podstatná a logická.
Oz pod prevádzkarňou rozumie priestor v ktorom uskutočňuje určitá podnikateľská a nielen živnostenská činnosť, ako je to uvedené v Žz . Ďalej Oz kogentne ustanovuje označiť takýto priestor obchodným menom podnikateľa a dovoľuje použiť aj iné rozlišujúce označenie.

Žz na rozdiel od Oz pojem prevádzkáreň vymedzuje aj negatívne, to znamená ,že uvádza ,čo prevádzkarňou nie je. Takéto priestory sú uvedené v odseku 3 a ide o priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Prevádzkárňou tiež nie sú technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Tieto zariadenia sú vymedzené v odseku 4. V oboch prípadoch , aj v odseku 3 aj 4 ide o tzv. Demonštratívny výpočet.
V odseku 5 je upravená možnosť živnosť vykonávať aj v neskôr zriadených prevádzkárňach a tiež povinnosť podnikateľa oznámiť túto skutočnosť.
V odseku 6 je naproti tomu upravená povinnosť podnikateľa oznámiť zrušenie prevádzkarne.
Odsek 5 vymedzuje združenú prevádzkareň.

Aj Žz ustanovuje povinnosť prevádzkáreň označiť a to v § 30 ods. (1). Pri spôsobe označenia sa odvoláva na osobitné predpisy . (na §7 ods. 3. OZ a na §14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.