referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Rímske právo: Ochrana vlastníckeho práva
Dátum pridania: 18.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 402
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Keď charakterizujeme vlastnícke právo ako subjektívne právo, najvýznamnejšie a najobsiahlejšie, je nevyhnutné aby subjekt vlastníckeho práva(vlastník) mal toto právo aj primerane chránené.
Ochrana vlastníckeho práva = procesno-právna ochrana = ochrana prostredníctvom príslušnej žaloby :
1, rei vindicatio- žaloba, ktorou sa vlastník domáhal uznania svojho vlastníckeho práva k určitej veci, kt. bola predmetom sporu a súčasne sa touto žalobou vlastník domáhal vydania veci od toho, kto mal túto vec neoprávnene vo svojej faktickej moci
- je to žaloba nedržiaceho vlastníka voči držiacemu nevlastníkovi
Právny základ reivindikačnej žaloby: je ho treba hľadať v hmotnom práve a v samotnom obsahu vlastníckeho práva
- v prípade abdikácie reivindikačnej žaloby sa vlastník domáha oprávnenia svoju moc mať vo faktickej moci, svoju vec držať

→ materiálna podstata reivindikačnej žaloby: obnoviť prirodzený(pôvodný) faktický a právny stav; išlo o to uskutočniť materiálnu reštitúciu pokiaľ ide o predmet sporu
Procesné aspekty reivindikačnej žaloby: otázka sporových strán(kto bol žalobcom a kto žalovaným)
aktívne legitimovaný(žalobca)- bol civilný vlastník
pasívne legitimovaný(žalovaný)- držiteľ veci a to v zmysle právneho pravidla, že sa vec vymáha od toho kto ju má vo svojej faktickej moci
- z hľadiska dokazovania, pokiaľ ide o dôkazné bremeno- bolo na žalobcovi(aby pred súdom dokázal existenciu svojho vlastníckeho práva k veci ; žalovaný nemusel dokazovať nič
omnis condemnatio pecuniaria est- každé odsúdenie znie na peniaze- odsudzujúci rozsudok bol prepočítaný do peňažnej hodnoty
cieľom a podstatou reivindikačnej žaloby bolo to, aby bola vlastníkovi vrátená jeho vec a nie peniaze, súčasne podľa objektívneho práva právne pravidlo- každý odsudzujúci rozsudok je peňažný
- rímsky právnici prišli na to, ako zachovať v platnosti právne pravidlo a podstatu reivindikačnej žaloby: do žaloby bola zakomponovaná tzv. arbitrárna klauzula , preto aj rei vindicatio označujeme aj ako actio arbitraria

arbitrárna klauzula- ak sudca dospel k záveru, že žalobca je vlastníkom dal žalovanému možnosť výberu
1, dobrovoľne vydať vec žalobcovi a v tomto prípade nasledoval oslobodzujúci rozsudok
2, nevydať vec a tom prípade nasledoval odsudzujúci rozsudok pri plnom dodržaní pravidla omnis condemnatio pecuniaria est
osobitosť- hodnotu veci nepriamo stanovoval žalobca, zákonite hodnotu nadsadzoval, aj keď toto hodnotenie nebolo pre sudcu záväzné de facto vytváral dostatočný nátlak na žalovaného, aby si radšej vybral možnosť vec vydať ako sa nechať odsúdiť na vyššiu hodnotu ako má samotná vec
2, actio Publiciana- žaloba, ktorá z hľadiska svojej podstaty bola de facto rovnaká ako rei vindicatio, len na mieste žalobcu nebol civilný vlastník, ale vlastník prétorský(bonitárny vlastník)
- platí to isté ako pre reivindikáciu
3, actio negatoria(zapieracia žaloba)- proti bežnému zrušeniu vlastníckeho práva, resp. na jeho zabránenie
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.