referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Rímske právo: Nadobudnutie vlastníckeho práva
Dátum pridania: 18.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 455
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Nadobudnutie vlastníckeho právo
Vydržanie- usucapio
- dôvod, keď sa určitý faktický stav počas plynutia príslušnej lehoty zmení na stav právny
Usucapio ako dôvod nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním už obsahoval Zákon XII tabúľ a pre nadobudnutie vlastníckeho práva stanovoval určité právne znaky a týkalo sa to predovšetkým časovej lehoty. Pri vydržaní hnuteľnej veci bola lehota stanovená na 1 rok, pri nehnuteľnej veci 2 roky. Z hľadiska čisto právneho by bolo absurdné, aby ktokoľvek nadobudol vlastnícke právo len na základe toho, že má faktickú moc nad vecou počas určitej doby.
- v klasickom rímskom práve k tejto temporálnej podmienke pristúpili 2 ďalšie podmienky:
iusta causa- objektívny znak- dôvod nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním, muselo ísť o taký dôvod, ktorý bol spôsobilý na prevod vlastníckeho práva, napr. kúpna zmluva, darovanie, splnenie záväzku alebo poskytnutie pôžičky
bona fides- subjektívny znak- dobromyseľnosť nadobúdateľ musel byť presvedčený o tom, že poskytovateľ veci je oprávnený vec scudziť alebo ide priamo o osobu, ktoré má plnomocenstvo na to, aby vec scudzila

- ten kto nadobúda vec si myslí, že nadobúda vec priamo o d vlastníka alebo od osoby, ktorá je oprávnená takýto úkon uskutočniť
Vydržanie ako určitý stav, ktorý charakterizuje prechod od fakticity k právu znamená aj to, že uzukapient(budúci nadobúdateľ) má takúto vec trvalo vo svojej faktickej moci.
→ pentagram:res habilis-
titulus- právny dôvod
possessio- držba
tempus- čas
bona fides- dobromyseľnosť
Res habilis- vec, ktorú možno nadobudnúť podľa rímskeho práva. Bolo absolútne nezlučiteľné s rímskou právnou doktrínou, aby veci, ktoré boli ukradnuté alebo ulúpené sa stali predmetom nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním
- bolo to určité hraničné kritérium, kde ani dobromyseľnosť nemohla zmeniť nič na tom, že veci ktoré boli predmetom krádeže alebo lúpeže sa v žiadnom prípade nemohli stať predmetom vlastníckeho práva na základe inštitútu usucapio- vydržanie.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.