referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Terézia
Piatok, 15. októbra 2021
Morálka a právo. Vznik a vývoj štátu a práva
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 341
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 
EURÓPSKY (KONTINENTÁLNY) TYP právnej kultúry: - charakterizuje ho písané právo. Tvoria ho štátne orgány, ktoré na to oprávňuje ústava štátu. Súdy a iné štátne orgány toto právo iba uvádzajú do života. Takéto znaky má právny systém Nemecka, Francúzska, Talianska, Rakúska, Španielska, Portorika
- Anglické právo je na rozdiel od kontinentálneho nepísaným právom, tvoria ho súdne precedensy- rozhodnutia vyšších súdov, kt. sa do budúcnosti stávajú záväznými pre každý podobný prípad. Teda je to aktívna úloha sudcov pri tvorbe práva.

ŠTÁT (STATUS)
- vzniká na určitom stupni vývoja spoločnosti
- je to suverénny politický, riadiaci systém, kt. prostredníctvom práva riadi spoločnosť na určitom území a jeho rozhodnutia sú vynútiteľné štátnou mocou.
2 štátne stavy: status naturalis- stav prirodzený, existoval už pred vznikom štátu; status civilis- stav občiansky, vzniká so vznikom štátu
- najstaršia forma štátu- polis (staroveký grécky mestský štát)
- znaky štátu:- existencia štátnej moci;- suverenita štátu (autor teórie štátnej suverenity- Jean Bodin); štátne územie; štátne občianstvo

Právny štát
- kolískou modernej koncepcie právneho štátu sa stal liberalizmus. Jeho formovanie je späté s menami ako Ch.Montesquieu, T.Jefferson, J.Madison, I.Kant
- 3 podstatné znaky: - moc sama seba obmedzuje;- občan môže robiť všetko, čo zákony nezakazujú; - rešpektujú sa v ňom ĽP a slobody
- Právny štát je systém, v kt. vývoj a fungovanie štátu sú prioritne podmienené ústavou a systémom zákonov. Samotná koncepcia právneho štátu sa zrodila až v 19.stor. Presadzovala sa IDEA PRIRODZENÉHO PRÁVA (štát nemôže práva a slobody občanom dať ani vziať, lebo človek sa s ĽP narodil) a MYŠLIENKA (teória) SPOLOČENSKEJ ZMLUVY (občania časť svojej slobody, suverenity odovzdajú štátu).
Ak vláda, štát nedodržiava obsah zmluvy, porušuje dohodnuté zásady, občania majú právo na odpor voči štátnej moci- ius resistendi
- Základom právneho štátu je demokraticky vytvorená ústava, kt. zaručuje:
a, kompetenciu štátny orgánov, inštitúcií
b, spôsob, ako tieto inštitúcie vznikajú c, komu sa za svoju činnosť zodpovedajú

PRINCÍPY A ZNAKY PRÁVNEHO ŠTÁTU
- človek nemá byť závislý od toho, kto je pri moci, ale od zákona
- právo zaväzuje nielen občanov, ale aj štát (viazanosť štátnou ústavou, zákonmi, medzinárodnými zmluvami)
- limitovanie štátnej moci- najvyššie orgány môžu postupovať len na základe práva a v medziach práva (vymedzenie právomocí)
- deľba štátnej moci
- moc sama seba obmedzuje vopred stanovenými a všeobecne záväznými pravidlami, ktoré nikoho nezvýhodňujú, ani neprivilegujú
- občan môže robiť všetko, čo mu zákony nezakazujú
- členovia spoločnosti majú právnu istotu (dôvera v právo)
- existuje kontrola moci, systém ochrany práva
- právny štát garantuje a rešpektuje základné ĽP a občianske práva a slobody

SYSTÉM OCHRANY PRÁVA TVORIA:
- právne formy ochrany verejného a súkromného práva, verejného poriadku a bezpečnosti demokratickej spoločnosti pred bezprávím a nezákonným konaním
- zákonom ustanovené spôsoby a postupy nápravy porušenia práv
Právne záruky ochrany práva sa realizujú vo forme oprávnení jednotlivcov, právnických osôb a právomocí št. orgánov a orgánov samospráv (legitímny reprezentanti verejnej moci)
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.