referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Sobota, 16. októbra 2021
Ústava Slovenskej republiky 1992
Dátum pridania: 16.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
TRETIA HLAVA = HOSPODÁRSTVO SR
- zakladá sa na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. SR chráni a podporuje hospodársku súťaž
- SR je colným územím s vlastnou emisnou bankou, platidlom sú slovenské koruny
- štátny rozpočet sa prijíma zákonom, spravuje sa ním finančné hospodárenie SR
- dane a poplatky sú štátne a miestne
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR- NKÚ SR
- v jeho kompetencii je kontrola hospodárenia so štátnym majetkom a s rozpočtovými prostriedkami
- na jeho čele je predseda ; predsedu a podpredsedov volí a odvoláva NRSR na najviac 2 po sebe nasledujúce 7 ročné obdobia
ŠTVRTÁ HLAVA = ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
- základom je obec a VÚC- samosprávne územné a správne(samostatné) celky, kt. združujú osoby s trvalým pobytom na ich území
orgány obce: a, obecné zastupiteľstvo- politici obecného zastupiteľstva sú volený na 4 roky obyvateľmi
b, starosta obce- volený na 4 roky
orgány VÚC: a, zastupiteľstvo VÚC- poslanci volení na 4 roky obyvateľmi
b, predseda VÚC- na 4 roky
- obec a VÚC sú právnické osoby, môžu sa združovať, rozdeliť alebo zanikať

PIATA HLAVA = NÁRONÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- jediný ústavodarný a zákonodarný orgán SR
- 150 P na 4 roky volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním
poslanec- musí mať volebné právo, 21 rokov, trvalí pobyt v SR
- P skladá sľub keď sa prvýkrát zúčastní na schôdzi NRSR, platnosť voľby poslanca overuje NRSR
- funkcia P nezlúčiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl, ozbrojeného zboru
- za hlasovanie v NRSR P nemožno stíhať nikdy, ani za prednesené výroky P podlieha disciplinárnej právomoci NRSR, nemožno ho stíhať ani vziať do väzby bez súhlasu NRSR
- mandát poslanca zaniká 1, uplynutím volebného obdobia 2, vzdaním sa mandátu 3, rozpustením NRSR 4, uväznením P 5, stratou voliteľnosti
- NRSR zasadá stále, ustanovujúcu schôdzu zvolá predseda NRSR
- schôdze sú verejné(na verejnosť treba 3/5)
- NRSR sa môže uznášať, ak je prítomných vyše ½ P, na uznesenie NRSR je potrebný súhlas vyše ½ P
- 3/5- na prijatie Ústavy; na zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s medzinárodnými zmluvami; na prijatie uznesenia u ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta; predseda NRSR, predseda . Prezident nemusí podpísať, ak aj po jeho vrátení a opätovnom prerokovaní sa ho NRSR rozhodla schváliť
- predseda NRSR volí a odvoláva NRSR vyše ½ politikov, predseda je zodpovedný len NRSR, zostáva vo funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, kým si NRSR nezvolí nového predsedu. Zastupujú ho podpredsedovia
- predseda NRSR zvoláva schôdze NRSR ; podpisuje ústavu, ústavné zákony, zákony, prijíma sľub politikov, vypisuje voľby prezidenta, do NRSR, do orgánov územnej samosprávy; vyhlasuje plebiscit a odvoláva prezidenta
- NRSR zriaďuje svoje výbory z poslancov ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány

Pôsobnosť NRSR- uznáša na ústave, ústavných zákonoch a zákonoch
- schvaľuje medzinárodné zmluvy
- zriadi ministerstvá a orgány štátnej správy
- kontroluje vládu, rokuje o dôvere vláde
- schvaľuje štátny rozpočet a štátny záverečný účet
- volí a odvoláva predsedu a podpredsedov NKÚ SR a 3 členov Súdnej rady Slovenskej republiky(SRSR)
- vypovedá vojnu
- odsúhlasí vyslanie našich ozbrojených síl mimo a s pohybmi cudzích ozbrojených síl v SR
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.