referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Ústava Slovenskej republiky 1992
Dátum pridania: 16.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
REFERENDUM
- rozhoduje sa ním o dôležitých otázkach verejného záujmu, potvrdí sa ním ústavná zákon o vstupe do zväzku s inými štátnymi a vystúpení z neho
- predmetom nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody, štátny rozpočet
- právo zúčastniť sa ho má občan, čo má právo voliť do NRSR
- vyhlási ho prezident(občianska petícia- 350 000)
- vykoná sa do 90 dní od vyhlásenia, koná sa v deň volieb do NRSR, nekoná sa v 90 dní pred voľbami do NRSR
- treba vyše ½ občanov, voličov → výsledok vyhlásený ako zákon ; zmeniť, zrušiť a opakovať sa môže po 3 rokoch

ŠIESTA HLAVA = PREZIDENT SR( ¥ )
- hlava SR, reprezentuje SR navonok i dovnútra; volený v priamych voľbách s tajným hlasovaním na 5 rokov
- právo voliť majú občania, kt. majú právo voliť do NRSR
- kandidátov navrhne 15 poslancov alebo 15 000občanov
- za vyhlásenie treba vyše ½ , do 2.kola idú dvaja najlepší (ak sú 3), ak nie sú dvaja→ nové voľby; ak len 1 kandidát, treba hlasovať s vyše ½ odsúhlasením
- ¥ skladá sľub do rúk predsedu ÚSSR pred NRSR, o platnosti voľby rozhodne ÚSSR
- za ¥ možno zvoliť každého občana SR, kt. je volený za poslanca NRSR a má 40 rokov najviac 2x za sebou
- ¥ nesmie vykonávať inú platenú funkciu, podnikateľskú činnosť, členstvo v orgáne právnickej osoby, kt. vykonáva podnikateľskú činnosť
- môže nevykonávať svoju funkciu max. 6 mesiacov
- ¥ možno odvolať v plebiscite len keď ho vyhlási 3/5 poslancov NRSR a je platné vyše ½ hlasovania. Ak bol ¥ odvolaný, rozpustí NRSR
- ¥ možno stíhať len za úmyselné porušenie ústavy, alebo za vlastizradu o podaní obžaloby rozhodne NRSR 3/5 a odsúdi ho ÚSSR. Vtedy stratí spôsobilosť funkcie opätovne získať
funkcie: - zastupuje SR navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy

- prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií
- zvolá ustanovujúcu schôdzu NRSR
- môže rozpustiť NRSR
- podpisuje zákony
- predsedu vlády a členov vlády
- odpúšťa a zmierňuje tresty, individuálna milosť, amnestia
- hlavný veliteľ ozbrojených síl
- vypovedá vojnu na základe rozhodnutia NRSR
- vyhlasuje referendum
- môže vrátiť zákony NRSR do 15 dní
- menuje sudcov ÚSSR, predsedu a podpredsedov ÚSSR, sudcov, predsedu a podpredsedov NRSR

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- vrcholný orgán výkonnej moci
- predseda, podpredseda, ministerstvá
- členovia vlády skladajú sľub do rúk ¥
- do 30 dní od vymenovania prezidentom predloží NRSR svoj program a požiada o vyslovenie dôvery
- je zodpovedná NRSR
- zabezpečuje plnenie zákonov SR, kontroluje činnosť ministerstiev a orgánov štátnej správy
- demisiu môže podať vláda; člen; ak podpredseda, tak podá celá vláda
- ak NRSR nevysloví dôveru, ¥ odvolá vládu
- vláda sa môže uznášať ak je prítomná vyše ½ a súhlasí vyše ½
- nariadenia vlády podpisuje predseda vlády
- právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.