referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Ústava Slovenskej republiky 1992
Dátum pridania: 16.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
SIEDMA HLAVA= ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- Ústava upravuje jeho úlohy a kompetencie
- ÚSSR koná, ak podá návrh- 1/5 poslancov NRSR; vláda SR; ¥ SR; súd; každý, o koho práva sa má konať
- proti rozhodnutiu ÚSSR nemožno podať opravný prostriedok
- 13 sudcov na 12 rokov ich menuje ¥ na návrh NRSR(26 ks)
- za sudcu môže byť volený ten, kt. je volený do NRSR, 40 rokov, právnické VŠ vzdelanie, 15 rokov praxe- neopakuje sa voľba, skladá sľub do rúk ¥
- predseda ÚSSR a podpredseda ÚSSR sú menované zo sudcov ÚSSR ¥om
- sudcovia ÚSSR majú imunitu ako poslanci NRSR
- funkcie ústavného súdu je povolanie nezlúčiteľné s iným
- sudca sa musí zúčastňovať konania ÚSSR(max. 1 rok nemusí)

ÔSMA HLAVA= PROKURATÚRA
- chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb štátu
- na čele je generálny prokurátor, menuje ho ¥ SR na návrh NRSR na 5 rokov max. 2x po sebe
VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
- nezávislý orgán, kt. chráni základné práva fyzických a právnických osôb
- volí ho NRSR na 5 rokov, z kandidátov, čo navrhne min 15 poslancov
- za ombucmana môže byť volený do NRSR, 35 rokov, nemôže byť členom politickej strany a politického hnutia
- môže nekonať max 3 mesiace
DEVIATA HLAVA= PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

II. HLAVA: ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
Prvý oddiel: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
čl. 12- ľudia sú si rovní v dôstojnosti i v právach
- základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné
- zaručujú sa úplne všetkým na území SR
- nesmie byť spôsobená ujma na práve pre uplatňovanie svojich základných práv a slobôd
čl. 13- ako možno ukladať povinnosti
- ako možno obmedziť základné práva a slobody
Druhý oddiel:

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY
čl.14- každý má spôsobilosť na práva
čl.15- právo na život, zákaz trestu smrti
čl.16- nedotknuteľnosť osoby a súkromia
čl.17- osobná sloboda
čl.18- nútené práce a služby
čl.19- právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochrana mena
čl.20- právo na majetok
čl.21- nedotknuteľnosť obydlia
čl.22- listové tajomstvo
čl.23- sloboda pohybu a pobytu
čl.24- sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
čl.25- branná povinnosť
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.