referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Sobota, 2. marca 2024
Ústava Slovenskej republiky 1992
Dátum pridania: 16.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
Tretí oddiel: POLITICKÉ PRÁVA
čl.26- sloboda prejavu, právo na informácie, zákaz cenzúry
čl.27- petičné právo
čl.28- právo zhromažďovania
čl.29- právo združovať sa
čl.30- zúčastňovať sa na správe vecí verejných
čl.31- ochrana slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti
čl.32- právo postaviť sa na odpor proti neprávosti
Štvrtý oddiel: PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN
- príslušnosť nesmie byť nikomu na ujmu
- výkon práv nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva
Piaty oddiel: HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA
čl.35- právo na prácu a na slobodnú voľbu povolania
čl.36- právo na uspokojivé pracovné podmienky
čl.37- odborové organizácia, právo na štrajk
čl.38- ženy, mladiství a postihnutí- právo na osobitné pracovné podmienky
čl.39- dôchodok, podpora v nezamestnanosti
čl.40- právo na ochranu zdravia
čl.41- práva rodičov a detí
čl.42- právo na vzdelanie
čl.43- sloboda vedeckého bádania a umenia, o tvorivej činnosti a kultúrnom bohatstve

Šiesty oddiel: PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
čl.44- právo na priaznivé životné prostredie; povinnosti, čo s tým súvisia
čl.45- právo na aktuálne informácie o životnom prostredí
Siedmy oddiel: PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU
čl.46- právo na súd, právo na odškodné za nezákonné rozhodnutie súdu
čl.47- právo odoprieť výpoveď(ak uškodí sebe a blízkym)
- právo na právnu pomoc
čl.48- právo na zákonného sudcu
čl.50- prezumpcia neviny
- právo odoprieť výpoveď
- právo na obhajobu(obhajcu)
Ôsmy oddiel: SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ A DRUHEJ HLAVE
- pre koho platilo prvých 7 oddielov, ako je to cudzincami a azylom

SÚDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- sú nezávislé a nestranné, vykonáva sa oddelenie od iných štátnych orgánov
Súdna rada SR:- jej predseda je predseda NS SR
- predseda a 17členov : 8 sudcov- volení sudcami SR
3 členovia- volení ¥
3 členovia- volení NRSR
3 členovia- volení vládou
- za sudcu môže byť volený ten- bezúhonnosť, právnické VŠ vzdelanie, 15 rokov praxe, na 5 rokov 2x po sebe
- jej kompetencie
- súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach, preskúmajú zákonnosť rozhodnutí orgánov rôznych
- súdy rozhodujú v senátoch, rozsudky sa vyhlasujú v mene SR
- sústava súdov: - Najvyšší súd SR
- krajské súdy
- okresné súdy
- sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí; pri rozhodovaní preskúmajú zákonnosť rozhodnutí orgánov rôznych
- sudcov vymenováva a odvoláva ¥ na návrh NR SR
- PVP: PVP do NRSR, 30 rokov , právnické VŠ
- predsedu a podpredsedu NS SR menuje zo sudcov NSSR na návrh SRSR ¥ na 5 rokov 2x po sebe
- môže nekonať max 1 rok, pôsobí do 65 rokov
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.