referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažena
Utorok, 11. mája 2021
Správa živnostenského podnikania
Dátum pridania: 13.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sykora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 745
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
Živnostenské oprávnenie zaniká
a) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,
b) zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
d) rozhodnutím živnostenského úradu podľa § 58,
e) ak to ustanoví osobitný zákon,
f) uplynutím lehoty povoleného dlhodobého alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
g) u ohlasovacích živností dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.

Pri zmenách, na ktoré je stanovená oznamovacia povinnosť. Lehota na oznámenie zmien je 15 dní.

Na základe uvedených skutočnosti a tabuliek o činnosti úradu je možné rozobrať činnosť odboru živnostenského podnikania za značne obsiahlu. Radikálne zníženie počtu pracovníkov oproti okresnému úradu nemá negatívnu odozvu, aj keď ešte do dnešných dní nie je reorganizácia alebo lepšie povedané reštrukturalizácia štátnej správy dotiahnutá do konca.
Čo pokladám za pozitívne je funkčnosť odboru vnútornej správy a počítačového systému „ASU“ pre registráciu podaní a spisov, ktorý určite pomáha pri prehľade a riadení administratívy ako nám to bolo osobne predvedené vedúcou úseku registrácie.

Údaje o činnosti Odboru živnostenského podnikania za rok 2003

Podnikateľské subjekty s platným živnostenským oprávnením, so sídlom alebo bydliskom v okrese Spišská Nová Ves k 31.12.2003

Celkový počet 5214
Z toho fyzické osoby4294
Z toho právnické osoby 920

A. Úsek registrácie
Podania došlé v sledovanom období:

Ohlásenie (ohlasovacia živnosť)948
Žiadosť o koncesiu (koncesovaná živnosť)51
Žiadosť o pozastavenie (zmenu) prevádzkovania živnosti 275
Žiadosť o zrušenie oprávnenia16
Žiadosť o zmenu podmienok v koncesnej listine8
Oznámenie o zriadení prevádzkarne cudzím podnikateľom95
Oznámenie o zlúčení / splynutí obchodnej spoločnosti0
Oznámenie inej zmeny, alebo zriadenia prevádzkarne1073
Spolu2466
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.