referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Správa živnostenského podnikania
Dátum pridania: 13.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sykora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 745
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
K 1.1.2004 došlo k reforme štátnej správy, boli zrušené okresné úrady a právna subjektivita prešla na krajské úrady. Boli vytvorené obvodné úrady ale len pre rozhodnutia a vyjadrenia. Na obvodnom úrade ostali tri odbory :
odbor krízového riadenia
odbor živnostenského podnikania a kontroly a
odbor vnútornej správy

Praktiká z AVS sme ako prvé absolvovali na odbore živnostenského podnikania, ktorým sa budem zaoberať vo svojej seminárnej práci.
Na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní pojem živnosť vymedzuje jednak v pozitívnom zmysle v § 2 (definuje činnosť podnikania) a jednak negatívne v § 3 (definuje čo nie je živnosťou).
V § 5 vymedzuje osoby oprávnené prevádzkovať živnosť a v § 6 sú stanovené všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti. Spomeniem aspoň všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami :
a) dosiahnutie veku 18 rokov
b) spôsobilosť na právne úkony
c) bezúhonnosť
U právnických osôb ich musí spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom a to všetky.
Bezúhonnosť je potrebné dokladovať pri požiadaní o živnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Živnosti sa podľa § 9 rozdeľujú na :
a) ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia,
b) koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie
Ohlasované živnosti sú podľa § 19
a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
Pre remeselné živnosti je potrebné k žiadosti predložiť doklady o vzdelaní a praxi
- vyučný list v odbore a doklad o 3 ročnej praxi,
- stredoškolské vzdelanie a doklad o 2 ročnej praxi
- vysokoškolské vzdelanie a doklad o 1 roku praxe
V prípade, ak nie je žiadateľ vyučený, môže mať oprávneného zodpovedného zástupcu, ktorí musí byť v stálom pracovnom pomere
b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená
Koncesované živnosti sú rozdelené do troch skupín:
- skupina 302, kde patrí výroba, nákup a predaj so zbraňami a strelivom
- skupina 307, výroba chemických látok a to jedov a výbušnín
- skupina 314, prevádzkovanie pohrebísk, predaj jedov v maloobchode, zmenárne, letecké práce, cestná motorová doprava, zasielateľstvo, veterinárna asanácia, ochrana majetku a osôb.
Podľa predmetu podnikania zákon v § 32 pozná živnosti:
a) obchodné
b) výrobné
c) a poskytujúce služby
Živnostenské oprávnenie oprávňuje prevádzkovať živnosť. Možno ho vykonávať na celom území Slovenskej republiky s výnimkou niektorých koncesovaných živnosti, pri ktorých môže byť vo verejnom záujme určené územné obmedzenie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.