referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Charta práv pacienta v SR
Dátum pridania: 18.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wisc
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 311
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Táto charta bola vypracovaná v zmysle dokumentov OSN, SZO (Svetovej zdravotníckej organizácie) Rady Európy a Európskej únie. Zohľadňuje európske skúsenosti najmä z Holandska, Nemecka, Švédska, Rakúska a Veľkej Británie. Vychádza z analýzy európskych legislatív v danej oblasti a z analýzy slovenských právnych predpisov vzťahujúcich sa na danú problematiku, ako aj z poznatkov, ktoré získala skupina projektových expertov počas študijných ciest vo Veľkej Británii a vo Švédsku.

Prvýkrát bol návrh textu charty prezentovaný počas pracovného seminára ”Práva pacientov v Európskej únii a v Slovenskej republike”, ktorý sa konal 1. a 2. júna 2000 v Bratislave ako jedna z aktivít projektu ”Práva pacientov v SR”. Projekt bol schválený v rámci programu PHARE, je financovaný Európskou komisiou.
Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt.
Podľa definície SZO je ”zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia”. Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky. Každý má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie, na zdravotnú starostlivosť v prípade choroby alebo ohrozenia chorobou, na adekvátnu pomoc alebo ak je poškodenie zdravia trvalé.

Pod ochranou zdravia treba chápať prevenciu a predchádzanie poškodeniu zdravia, obnovu zdravia (liečebný proces) a rehabilitáciu (dlhodobú obnovu zdravia). Jednotlivé práva pacientov v zdravotnej starostlivosti sú založené na práve človeka na ľudskú dôstojnosť, na sebaurčenie a na autonómiu. Právo na zdravotnú starostlivosť definujeme ako právo na využívanie výhod zdravotníckeho systému a zdravotníckych služieb, ktoré sú v štáte dostupné. Každý má mať právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je uzákonený v Slovenskej republike a ktorý je v súlade so súčasným stavom lekárskej vedy. Právo na adekvátnu kvalitu zdravotnej starostlivosť znamená, že práca zdravotníckych profesionálov musí byť na vysokej profesionálnej úrovni a musí byť dobre koordinovaná. Cieľom zdravotníckej legislatívy je zaručiť, že právny rámec a zákony odrážajú vyššie uvedené princípy a normy zdravotnej starostlivosti
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.