referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Rodinné právo
Dátum pridania: 31.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: puyoldevil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 737
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Rodinné právo:
- rieši a upravuje vzťahy vznikajúce v rodine – upravuje vznik a zánik manželstva, vzťahy
medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ďalšími príbuznými a právne vzťahy pri náhradnej
rodinnej výchove detí.

Právo upravuje len jadro rodiny tvorené spoločenstvom ženy, muža a detí obvykle žijúcich v jednej domácnosti – je to základná jednotka spoločnosti. Členovia rodiny si navzájom poskytujú citovú, morálnu a materiálnu pomoc a starajú sa jeden o druhého. Širšiu rodinu(deti súrodencov, švagrovia,…) zákon neupravuje.
Rodina môže byť aj neúplná(úmrtie člena,rozvod).Rodina trvá aj vtedy, ak niektorý člen domácnosti býva mimo spoločnej domácnosti.

Rodina vzniká manželstvom.
Manželstvo je trvalé spoločenstvo ženy a muža založené zákonom stanoveným spôsobom, ktorého hlavným účelom je založenie rodiny a riadna výchova detí.
Manželstvo sa uzatvára na základe slobodného prehlásenia muža a ženy, že spolu vstupujú do manželstva – musia to urobiť verejne a slávnostným spôsobom za prítomnosti 2 svedkov. Každé manželstvo sa zapisuje do matriky.

Vznik manželstva:
- sú 2 formy: 1. občianske – prehlásenie pred štátnym orgánom(starosta, poverený člen
zastupiteľstva)
2. cirkevné – pred predstaviteľom štátom registrovanej cirkvi
Podmienky:
- snúbenci si vyberú priezvisko – buď spoločné alebo obe
- vek aspoň 18 rokov(kvôli fyzickej a morálnej vyspelosti) – výnimočne vek 16 rokov
- musia prehlásiť, že poznajú charakterové vlastnosti a zdravotný stav partnera a že im nie sú
známe žiadne okolnosti vylučujúce manželstvo(predošlý manželský zväzok, príbuzenstvo –
bratranci a sesternice môžu uzatvoriť manželstvo len občianskym sobášom...)
- opačné pohlavie, homosexuálne manželstvo – tzv. registrované partnerstvo nie je dovolené
Muž a žena majú v manželstve rovnaké práva i rovnaké povinnosti, ktoré Zákon o rodine špecifikuje. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, spoločne sa starať o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

Pokiaľ muž a žena žijú v spoločnej domácnosti, avšak bez uzavretia manželstva, označujú sa ako druh a družka, ich vzťah však nie je právne upravený, čo môže znamenať problémy napr. pri dedení majetku.

Zánik manželstva:
- smrť jedného z partnerov, prípadne vyhlásenie manžela/manželky za mŕtveho
- rozvod – koná sa súdnou cestou, súd prihliada najmä na záujmy maloletých detí a rozhodne, ktorému z rodičov budú zverené do opatery a ako každý bude prispievať na ich výchovu. Ak sa rodičia sami dohodnú, súd môže túto dohodu schváliť.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo 2.9774 4823 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.