referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Stredoeurópske medzivládne organizácie
Dátum pridania: 03.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: last
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 407
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 
Koncesie priemyselných výrobkov boli rozdelené na tri skupiny:

- „najmenej citlivé“ = drevo a pod.
- „stredne citlivé“ = nábytok a pod.
- „veľmi citlivé“ = hutnícky materiál, obuv a textilné výrobky

Koncesie v poľnohospodárskej oblasti boli prerokované na základe príkladu - koncesiu na export za koncesiu na import.

Základné informácie o CEFTA:
Vznik organizácie: - 21.december 1992
Členské krajiny CEFTA: - Česká republika
- Slovenská republika
- Poľská republika
- Maďarská republika
- Slovinská republika
- Rumunská republika
Úradný jazyk: - anglický
Hlavné orgány: - Spoločný výbor CEFTA
- Predsedníctvo spoločného výboru CEFTA
Hlavný cieľ organizácie: - vytvoriť oblasť voľného obchodu
Prístupové podmienky: - podpis dohody o voľnom obchode so
všetkými krajinami CEFTA
- členstvo vo WTO
- asociačné členstvo v EÚ

Stredoeurópska iniciatíva -SEI
Stredoeurópska iniciatíva je najstaršia regionálna kooperatívna organizácia v strednej Európe po páde komunizmu. Bola založená v novembri 1989 v Budapešti. Najskôr to bola Iniciatíva „4“ - Quadragonála. Členskými krajinami boli: Rakúsko, Maďarsko, Taliansko a SFRJ.
V máji 1990 sa pripojila ČSFR a vznikla tzv. Pentagonála.
V júli 1991 pripojením sa Poľska vznikla tzv. Hexagonála. Po rozpade SFRJ sa júli 1992 pripojili Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina. Došlo k premenovaniu zoskupenia na Stredoeurópsku iniciatívu. V marci 1993 boli za členov prijaté nástupnícke štáty ČSFR – Česká republika a Slovenská republika (bez prerušenia kontinuity, t.j. od 1.1.1993).
V júli 1993 bolo za člena prijaté Macedónsko.
V máji 1996 boli za členov prijatí Albánsko, Bielorusko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina.
V novembri 1996 bolo za člena prijaté Moldavsko.

Základné ciele:
- prehĺbenie a rozšírenie spolupráce medzi členskými štátmi
- posilnenie účasti členských štátov na integrácii do EÚ
- posilnenie procesu ekonomickej transformácie členských štátov
- zmenšovanie dopadu rozdielov a disproporcií medzi členskými štátmi
- orientácia budúcich aktivít na pomoc najmenej rozvinutým členským štátom.

Orgány:
SEI nie je medzinárodnou organizáciou, ale je len jednou z foriem regionálnej spolupráce. Ako taká nemá ani štruktúru, ani riadiace orgány ani ostatné atribúty medzinárodnej organizácie. Najvyššou úrovňou SEI sú summity predsedov vlád členských štátov za účasti ministrov zahraničných vecí, ktoré sa konajú jedenkrát ročne. Okrem toho sa dvakrát do roka konajú schôdzky ministrov zahraničných vecí. Aktivity SEI sa opierajú predovšetkým o prácu stálych pracovných skupín. SR aktívne pôsobí v pracovnej skupina pre boj proti organizovanému zločinu a pracovnej skupine pre kultúru.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Šárka WAISOVÁ, Mezinárodní organizace a režimy, Eurolex Bohemia 2003, Fox WILSON, Introduce to european organisations, Longman 2004, www.ceinet.org
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.