referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Utorok, 20. októbra 2020
Uzatváranie medzinárodných zmluv
Dátum pridania: 03.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: last
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 093
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
Štádiá uzatvárania zmlúv
Návrh medzinárodnej zmluvy vypracúva gestor so zúčastnenými ministerstvami, respektíve s ústrednými orgánmi štátnej správy. Návrh musí obsahovať: politické, ekonomické a právne odôvodnenie účelu zmluvy. Návrh smernice na manipuláciu a rokovanie, návrh textu zmluvy, alebo zásad. Tiež by mala obsahovať návrh na rozhodnutie vo veci uzavretia zmluvy, vymenovanie splnomocnenca na podpis a určenie orgánov zodpovedných za plnenie zmluvy. V prípade, že sa jedná o mnohostrannú zmluvu, môže obsahovať aj návrh výhrad k predkladanej zmluve.
Druhé štádium je jednanie národných gestorov o texte zmluvy. V prípade bilaterálnej zmluvy ako prvý krok iniciátor dohody osloví diplomatickou cestou druhý štát, ktorý by sa mal na rokovaní zúčastniť. Po súhlase zašle aj návrh textu zmluvy. Ďalším krokom je zosúladenie textu zmluvy s národným právnym poriadkom. V prípade mnohostrannej zmluvy sa text dojednáva na medzinárodných konferenciách, kde sa tento text schvaľuje 2/3 väčšinou. To však neznamená aj ratifikáciu zmluvy, ale len súhlas s textom zmluvy. Tým sa text stáva antentinckým, teda pôvodným, alebo pravým. Po autentifikácií už nie sú možné zmeniť text.

Tretie štádium je pristúpenie k zmluve a ratifikácia. Viedensky dohovor nevymedzuje, ktoré zmluvy musia byť ratifikované a je možné, aby vstúpili do platnosti po podpísaní zmluvy gestorom. Možnosť ratifikácie určuje zväčša sama zmluva. Pristúpenie k zmluve môže byť akcesiou, alebo adhéziou. Akcesia znamená plné pristúpenie k celému textu zmluvy. Adhezia znamená pristúpenie k zmluve s výhradami, alebo iba k niektorým článkom zmluvy.
Po schválení sa príslušné listiny uložia do depozitára. V prípade mnohostrannej zmluvy je zmluva deponovaná v štáte, ktorý inicioval vytvorenie zmluvy. Kópia je tiež zaregistrovaná na sekretariáte OSN.
Často dochádza k otváraniu medzinárodných zmlúv z dôvodu ich výkladu. Tento oficiálny výklad uskutočňujú štátne orgány. V prípade nezhody o výklade zmluvy môže tento úkon spraviť medzinárodný súdny dvor v Haagu, alebo rozhodcovský súdny dvor. Tento výklad je pre signatárov zmluvy záväzný.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Oskar KREJČI, Mezinárodní politika;ekopress 2001, Ján AZUD, Základy medzinárodného práva;UMB 2001,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.