referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Immanuel Kant
Dátum pridania: 17.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: thufir
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 653
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 17m 10s
Pomalé čítanie: 25m 45s
 
Hoci sa Kantovi súčasníci neraz žalovali na zložitosť a miestami i kontroverznosť16) jeho teoretických konštrukcií, už za života bol jedným z najznámejších filozofov a jeho práce sa prekladali do mnohých európskych jazykov. Zložitosť doktríny a morálne návrhy na zdržanlivosť, hraničiacu s askézou3), predsa len odradzovali a po jeho smrti ju zatienilo dielo Fichteho, Schellinga či Hegla. Filozofi na začiatku 19. storočia sú k nemu veľmi prísni. Schopenhauer vyhlasuje filozofiu Kanta za dielo natoľko slabé, že je s ním zbytočné bojovať. A napriek tomu Kant patril k priekopníkom vo svojich filozofických úvahách o človeku a o práve, z čoho vychádzali ďalší jeho nasledovníci.

Cudzie slová:
1) axióma - 1. základná poučka, ktorá sa prijíma a bez dôkazov pokladá za pravdivú; zásada 2. výrok matematickej teórie, ktorý sa v jej rámci považuje za správny bez toho, že by sa jeho správnosť dokazovala
2) apriórny - /odb./ nezávislý od skúseností, predchádzajúci skúsenosti; predpojatý (op. aposteriórny)
3) askéza - striedmy, odriekavý, prísny život
4) empirický - /odb./ 1. súvisiaci s empirizmom 2. skúsenostný, získaný skúsenosťou, zakladajúci sa, založený na skúsenosti
5) gnozeológia - filoz. teória poznania, noetika;
6) racionálny - 1. založený na rozume, rozumovo odôvodnený, rozumový, op. iracionálny: racionálny prístup k problému, racionálna výchova; mat. racionálne číslo ktoré sa dá vyjadriť podielom 2 celých čísel; chem. racionálny vzorec skrátený štruktúrny vzorec

7) militarizmus - rozširovanie vojenskej moci v štáte; vyzbrojovanie s vojnovými cieľmi;
8) syntéza - zjednotenie (do celku), zovšeobecnené zhrnutie, op. analýza: syntéza vedeckých poznatkov; chem. získa(va)nie zložitých chem. látok z jednoduchších
9) imanentný - kniž. jestvujúci v samej podstate niečoho; vyplývajúci z nej: imanentný vývin; imanentná príčina;
10) substancia - filoz. alebo kniž. podstata (význ. 1), základ (vecí, javov): duchovná, hmotná substancia; rozpustné, rastlinné substancie látky;
11) kauzalita - kniž. súvislosť podľa zákona príčiny a následnosti, kauzálnosť, príčinnosť: princíp kauzality
12) transcendentný - kniž. presahujúci naše skúsenosti, nadprirodzený, nadzmyslový;
13) hypotetický - vedecky podložený, ale ešte definitívne nedokázaný názor; predpoklad, domnienka;
14) imperatív - gram. rozkazovací spôsob, kniž. príkaz, požiadavka: kategorický imperatív;
15) reciprocita - vzájomnosť: výmena pracovníkov na základe reciprocity, reciprocita vplyvov
16) kontroverznosť - kniž. výmena názorov, spor, hádka: časté kontroverzie medzi kolegami;
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: Kant, I.: Základy metafyziky mravů. Praha 1990 , Valent, T., Chovancová, J.: Kapitoly z filozofie dejín. Bratislava 1996 , Krsková, A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava 1997 , http://www.philosophypages.com/ph/kant.htm
Podobné referáty
Immanuel Kant INÉ 2.9639 201 slov
Immanuel Kant GYM 2.9799 1527 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.