referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Právny systém: Rodinné právo
Dátum pridania: 26.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: acromion
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 760
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Toto rozdelenie právneho systému na dve skupiny však nie je pevné a stabilné. Poznáme totižto práva, ktoré majú prvky verejného i súkromného práva. A tak môžeme vlastne vytvoriť akoby takú tretiu skupinu právneho systému, kde môžeme zaraďovať práva ako poľnohospodárske právo, pracovné právo, lesné právo, poisťovacie právo, autorské právo atď.

Verejné právo
Súčasné verejné právo môžeme charakterizovať ako súbor právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy medzi štátom / nositeľ štátnej moci / a občanmi alebo inými právnymi subjektami
/ právnické osoby / pôsobiacimi v rámci občianskej spoločnosti.
Do verejného práva zaraďujeme tieto právne odvetvia :
a/ správne / administratívne/ právo
b/ ústavné / štátne/ právo
c/ finančné právo
d/ medzinárodné verejné právo
e/ trestné právo

Súkromné právo
Súkromné právo tiež tvoria právne normy, ktoré však upravujú vzťahy subjektov v občianskej spoločnosti založené na princípe vzájomnej rovnosti a nezávislosti. V súkromnom práve ide prevažne o privátne záujmy jednotlivca, lebo vzťahy, ktoré súkromné právo vytvárajú, vznikajú na základe slobodne prejavenej vôle účastníkov, charakterizuje ich zmluvný princíp a možnosť účastníkov meniť obsah právnych vzťahov.
Verejná moc do týchto privátnych záujmov jednotlivca zasahovať nemôže. Avšak môžu nastať prípady, napríklad pri majetkových a rodinných pomeroch, kde verejná moc zasiahnuť môže, ale len za presne stanovených podmienok.

Súkromné právo umožňuje, že každý sa môže slobodne rozhodnúť, či s niekým uzatvorí zmluvu a aká táto zmluva vlastne bude. Táto možnosť, ktorú súkromné právo zabezpečuje, sa nazýva zmluvná sloboda.
V súkromnom práve platí jedna hlavná zásada, a to, že nikto by sa nemal ocitnúť v určitej právnej situácii alebo pozícii proti svojej vlastnej vôli.
Do súkromného práva zaraďujeme tieto právne odvetia:
a/ občianske právo
b/ rodinné právo
c/ obchodné právo

RODINNÉ PRÁVO
Rodinné právo je súčasťou súkromného práva. Rieši vzťahy vznikajúce v rodine, upravuje vzťahy medzi manželmi navzájom, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími príbuznými. Zaoberá sa taktiež osvojením dieťaťa a žiadosťami na náhradnú výchovu. Rodinné právo je súčasťou rodinného života a každého z nás sprevádza od narodenia až po smrť. Základy rodinného práva sú zaznamenané v novelizovanom Zákone o rodine.
Riadi sa nasledujúci dôležitými zásadami :

1.Zásada rovnoprávnosti. Postavenie ženy a muža musí byť vo všetkých rodinných vzťahoch rovnoprávne. Rovnoprávne postavenie platí pre osobné a aj pre majetkové vzťahy v manželstve / napr. spoločný nájom bytu, pozemku/.

2.Odstránenie rasovej, národnostnej, náboženskej a inej diskriminácie v rodinných vzťahoch.

3.Odstránenie diskriminácie detí podľa ich pôvodu. U nás sa deti nerozlišujú na manželské a narodené mimo manželstva.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.