referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Právny systém: Rodinné právo
Dátum pridania: 26.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: acromion
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 760
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
4.Ochrana. Rodina a manželstvo sú pod ochranou štátu. Rodičia sú povinní riadne vychovávať svoje deti a majú povinnosť zabezpečiť svojmu dieťaťu duševný a telesný rozvoj. Do tejto skupiny zaraďujeme i rešpektovanie Deklarácie práv dieťaťa.

5.Uzavretie manželstva je založené na dobrovoľnom a slobodnom rozhodnutí. Nikto nemá právo nejakým spôsobom obmedziť vôľu občana pri výbere manželky, manžela, pokiaľ je ten občan spôsobilý uzavrieť manželstvo.

6.Zásada monogamie – manželstvo jedného muža a jednej ženy. Porušenie tejto zásady sa trestá. Na Slovensku nie je povolené tzv. polygamné manželstvo – manželstvo jednej osoby s niekoľkými osobami.

7.Za riadnu výchovu detí a mládeže sú zodpovední rodičia, škola a rôzne kultúrne zariadenia.

8.Členovia rodiny si musia navzájom pomáhať / morálna pomoc, materiálna pomoc/. Navzájom si musia pomáhať manželia ale aj dieťa, ktoré žije spolu s rodičmi v jednej domácnosti.

Manželstvo
Manželstvo môžu uzavrieť dve plnoleté osoby opačného pohlavia, musia byť spôsobilé na právne úkony a na uzavretie manželstva. Uzavretie manželstva je slobodné a dobrovoľné.
Aby však manželstvo bolo právoplatné, musia byť splnené nasledovné podmienky:
-predložiť žiadosť a potrebné doklady / bydlisko, stav a vek snúbencov, u cudzincov je nutné predložiť potvrdenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva podľa ich domovského práva/
- pri uzavretí manželstva musia snúbenci vyhlásiť, že spolu vstupujú do manželstva
-vyhlásiť, že nepoznajú okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva
-vyhlásiť, že obaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav
-urobiť vyhlásenie týkajúce sa ich priezviska a priezviska ich detí. Iné spoločné priezvisko si snúbenci zvoliť nemôžu.

Existujú však aj okolnosti, ktoré uzavretie manželstva vylučujú:
-občan nemôže uzavrieť manželstvo so ženatým mužom alebo vydatou ženou. Nové manželstvo môže vzniknúť až po zaniknutí predošlého manželstva.
-manželstvo medzi blízkymi príbuzenskými vzťahmi je nemožné
-manželstvo nemôže uzavrieť maloletá osoba, iba ak by dal súd zo závažných dôvodov súhlas
-ak je jeden zo snúbencov nespôsobilý na právne úkony, tak manželstvo nemožno uzavrieť
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.