referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Právny systém: Rodinné právo
Dátum pridania: 26.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: acromion
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 760
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Trvanie manželstva ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad vzájomné rešpektovanie, súdržnosť, zodpovednosť za postaranie sa o rodinu.
Ak dve osoby vstúpia do stavu manželského, automaticky musia dodržiavať určité povinnosti, ktoré vyplývajú zo spoločného manželského života.
Sú to napríklad:
-povinnosť manželov žiť spolu / v spoločnej domácnosti/
-byť si navzájom verní
-navzájom si pomáhať a podporovať sa / morálne – v starobe, chorobe, materiálne, finančne/
-vytvárať zdravé rodinné prostredie, ktoré je podmienkou pre harmonické spolužitie muža a ženy a ich detí
-vzájomné rešpektovanie

Zánik manželstva môže nastať ak:
-nastane smrť jedného z manželov
-jeden z manželov je vyhlásený za mŕtveho
-nastane rozvod
Rozvod vzniká súdnym rozhodnutím. Nastáva vtedy, ak manželstvo nemôže naďalej spĺňať svoje poslanie a nie je takmer žiadna nádej na obnovenie spolužitia. Ak nastane rozvod v rodine s maloletými deťmi, súd prihliada na záujmy týchto detí. Určí, kto a ako má prispievať na výživu detí a taktiež určí styk rodičov s deťmi.

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
V rodinnom práve sú samozrejme zahrnuté i práva, ktoré upravujú vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Rodičia majú povinnosť sústrediť sa na výchovu a výživu svojich detí a taktiež sú povinní dieťa zastupovať a spravovať ich veci / napr. dieťa môže vlastniť určitý majetok, ale kým je maloleté, tento majetok spravujú jeho rodičia/.
Práva a povinnosti sa však vzťahujú na obidve strany. To znamená, že dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, musí im nejakým spôsobom pomáhať / avšak v rámci svojich možností/. Rodič má právo požadovať plnenie týchto povinností. Táto situácia nastáva, ak je dieťa maloleté a nemá vlastný príjem. Môže však nastať situácia, kedy v spoločnej domácnosti s rodičmi žije už plnoleté dieťa s vlastným príjmom. V tomto prípade je dieťa povinné uhradiť určité potreby rodiny. Tieto povinnosti upravuje ďalej Občiansky zákonník.

Náhradná rodinná výchova dieťaťa
Môže vzniknúť v nasledujúcich formách:
-dieťa zverené inému občanovi namiesto rodičov / starí rodičia, teta .../
-dieťa zverené opatrovníkovi
-dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti
Náhradná rodinná výchova vzniká rozhodnutím súdu. Súd rozhodne, komu bude maloleté dieťa zverené do výchovy. Osoba, ktorej bude dieťa zverené, získava všetky práva i povinnosti rodiča. Pravému rodičovi však stále zostáva vyživovacia povinnosť voči dieťaťu. Ak nastane smrť rodičov alebo rodičia neprejavujú záujem o dieťa, poprípade je známe týranie dieťaťa, dieťa je zverené do výchovy súrodencov / plnoletých/, starých rodičov alebo prarodičov.
Poznáme dva typy náhradnej rodinnej výchovy:
- adopcia
- pestúnska starostlivosť
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.