Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žiadosť

Martin Stano, Chlmec 2857, 066 01 Humenné

Riaditeľstvo Gymnázia
Komenského 5
066 01 Humenné
Humenné
26. septembra 2005


VEC
Žiadosť o oslobodenie od záťažových cvikov na ruky


Na základe lekárskeho vyšetrenia žiadam o oslobodenie od záťažových cvikov na ruky počas hodín telesnej výchovy od 22. septembra 2005 do 30 júna 2006 môjho syna Kubka Tyka.
Svoju žiadosť odôvodňujem takto:
1. Na telesnej výchove vykonáva aj cviky záťažové na ruky, pri ktorých pociťuje bolesti v jeho pravej ruke, nakoľko ju má slabšiu. Nemôže podávať dobré výsledky pri takýchto cvikoch, ktoré sú aj známkované.

Dúfam, že vzhľadom na uvedený dôvod bude moja žiadosť vybavená kladne. Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom
Martin Stano

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk