Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Politológia ako veda

- veda o politike
- vo svete sa označuje spravidla dvoma výrazmi:
1. v krajinách s angloamerickým vplyvom sa používa termín politické vedy
2. kde prevláda nemecký al. francúzsky vplyv prevláda pojem politológia
- politológiu tvorí viacej vied o politike – 5 častí
- 1.časť -aby sa mohli vedci medzi sebou dorozumieť musí existovať istá miera dohovoru – pojmy súvisiace s politikou vysvetľuje teória politiky alebo politická teória
- 2. dejiny politického myslenia –druhá časť politológie
- ich úlohou je zhrnúť a zovšeobecniť názory na politiku, polit.inštitúty, deľbu politickej moci čiže na tvorbu usporiadania spoločnosti
- už Platon hovoril o ústave, ale až po tisícročiach vznikli ústavné systémy
- 3.časť – komparatívna /porovnávacia/ politológia –skúma rôzne politické systémy tým, že ich porovnáva /skúmanie PS, parlamentov, prezidentov/
- táto časť skúma aj medzinárodné vzťahy – pričom sa skúmajú ich príčiny a vzájomné súvislosti
- 4.časť – politická sociológia –skúma politické správanie sa občanov, ktorí majú rôzne postavenie, ambície, profesie, vzdelanie, vierovyznanie, v rovnakej polit. situácií sa správame rozdielne
- neskúma len reakcie občanov na politiku, ale aj reakcie politikou na záujmy občanov
- 5. časť – politická prognostika –schopnosť opisovať, analyzovať javy, ale najmä v schopnosti predvídať – anticipovať – budúci stav, prípadne správanie sa

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk