referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Utorok, 27. februára 2024
Právna náuka
Dátum pridania: 09.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 496
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 10.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 17m 40s
Pomalé čítanie: 26m 30s
 
Štát je to verejnoprávna korporácia, ktorej inštitúcie, ich usporiadanie, funkcie, vzájomné vzťahy, vzťahy k obyvateľstvu a ich práva a povinnosti ustanovuje vnútroštátne i medzinárodné právo. Štát je právna inštitúcia. V modernom štáte je spoločenskou zmluvou ústava a zákony, a v širšom zmysle právny systém štátu.
Štát sa vyznačuje personálnym, vecným substrátom a organizačno-normatívnym substrátom.
Personálny substrát: (ochraňovať) obyvateľstvo štátu, PO, FO, štátna správa.
Vecný substrát: podmienky spoločnosti a života v nej. Prírodné, spoločenské, politické, ekonomické,medzinárodné. Teritórium štátu je trojrozmerné,územie je vymedzené hranicami.
Organizačno-normatívny substrát: predstavuje usporiadanie štátnych inštitúcií, ich funkcie a vzťahy ako aj vzťahy k obyvateľstvu.
Štátny orgán – je inštitúcia verejnej štátnej moci. Orgány štátnej správy:1 komorový parlament, 150poslancov, predseda.
Členenie štátnych orgánov:

A PODĽA PRÁVOMOCI
1, Zákonodarné , Ústavodarné /prijímajú ústavu, zákony, menia ich, doplňujú.../
2, Výkonné /Prezident, Vláda, ministerstvá, ostatné ústredné a miestne orgány štátnej správy/
3, Súdne /okresné súdy, krajské súdy.../

B PODĽA POSOBNOSTI
1, Územná /Teritoriálna/ pôsobnosť
2, Časová /Temporálna/ pôsobnosť
3, Osobná /Personálna/ pôsobnosť
4, Vecná pôsobnosť
5, Funkčná pôsobnosť

C PODĽA ZLOŽENIA
-Monokratické – 1 predmet činnosti, úroveň- nadriadené a podriadené
-Kolegiátne – viac osôb, rovnocenná úroveň

D PODĽA USTANOVOVANIA
/volené- parlament, menované- ministri.../

E PODĽA VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV
-zodpovedné a nezodpovedné
-podriadené a nadriadené
-kontrolné a kontrolované
-vyššej a nižšej inštancie

Národná rada SR má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.Kto môže byť poslancom:
1.občan, ktorý má volebné právo
2.21 rokov
3.má trvalý pobyt na území SR
Závažné otázky sa riešia 3/5 väčšinou, t.j. je potrebných 90 hlasov poslancov.
Funkcie NRSR:
1, Zákonodárna funkcia
2, Kontrolná funkcia
3, Kreačná funkcia
4, Funkcie v oblasti zahraničných vzťahov
5, Iné funkcie

Voľby do NRSR- priame, osobné, s tajným hlasovaním, demokratické, rovné
Právo voliť: /tzv. aktívne volebné právo/
-občan SR, najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov
Právo byť zvolený za poslanca NRSR: /tzv. pasívne volebné právo/
-občan SR, najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov
Výsledky volieb- Ústredná volebná komisia zistí:
1, ktoré politické strany získali menej ako 5%
2, ktoré koalície 2 alebo 3 strán získali menej ako 7%
3, ktoré koalície 4 a viacerých strán získali menej ako 10%

Prezident SR- výkonný orgán
Hlavou SR je prezident, volia ho občania SR
Kto môže byť prezidentom: občan SR, voliteľný za poslanca do NRSR, 40 rokov
Funkcie prezidenta:
-zastupuje SR navonok
-dojednáva MZ
-podpisuje zákony
-udeľuje milosť alebo amnestiu
-vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády SR....
-ratifikuje zákony
-udeľuje štátne vyznamenania, rady, kríže
-vyhlasuje referendum
-je veliteľom ozbrojených síl
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Právna náuka SOŠ 2.9374 1965 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.