referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Irma
Štvrtok, 14. novembra 2019
Občianske právo
Dátum pridania: 09.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: l.i.l.i
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 061
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 38m 40s
Pomalé čítanie: 58m 0s
 
Zánik vecných bremien:
-zo zákona
-rozhodnutím príslušného orgánu
-smrťou alebo zánikom právnej osoby
-zánikom nehnuteľnosti
-uplynutím času

Kataster nehnuteľností:
-účinnosť od 1.1.1993 –predtým geodézia

Zápisy do katastra nehnuteľností:
-vklad: spôsobuje vznik ,zánik možno ho vykonať len na základe rozhodnutia katas.úradu ,začína na návrh účastníka
-záznam: týka sa právnych vzťahov ,ktoré vznikli
-zo zákona dedením
-rozhodnutím štátneho orgánu
-príklepom na verejnej dražbe
-prírastok a spracov.
-dohodou o vysporiadaní BSM
-nájomnou zmluvou
-potvrdená verejnou listinou
-poznámka: slúži na vyznačenie určitej skutočnosti súvisiacej s právnymi vzťahmi k nehnuteľnostiam

Zádržné právo:
-spočíva v tom ,že kto je povinný vydať vec ,môže ju zadržať dočasne ,aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu ,komu je inak povinný vec držať

Funkcia zádržného práva:
-slúži na zabezpečenie pohľadávky

Rozdiel medzi záložným a zádržným právom:
-predmetom zádržného práva je vec hnuteľná a nie pohľadávka
-zádržné právo nemôže zabezpečiť všetky pohľadávky
-zádržné právo nemá uhradzovaciu ale iba zabezpečovaciu funkciu
-zádržné právo nevzniká zmluvou ale svojpomocným zadržaním veci

Vznik zádržného práva:
-jednostranným prejavom vôle veriteľa zadržať vec

Zánik zádržného práva:

-spolu so zánikom zabezpečenej pohľadávky
-poskytnutím dostatočnej zábezpeky ,kt.má zádržné právo nahradiť

Zodpovednosť za škodu:
-všeob.zodpovednosť za škodu=)každý má povinnosť správať sa tak aby nedochádzalo ku škodám na zdraví ,na majetku ,na prírode a životnom prostredí
-kto vie ,že hrozí škoda musí primerane zakročiť na odstránení tejto škody.Každý zodpovedá za škodu ,ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.Zo zodpovednosti za škodu sa môže viniť ten kto preukáže,že za škodu nezodpovedá
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Občianske právo GYM 2.9536 1307 slov
Občianské právo GYM 2.9392 883 slov
Občianske právo 2.9879 20178 slov
Občianske právo GYM 2.9916 1309 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.