referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Občianske právo
Dátum pridania: 09.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: l.i.l.i
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 061
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 38m 40s
Pomalé čítanie: 58m 0s
 
História OP:
OP patrí k základným aj najstarším právnym odvetviam v histórii práva .Vzniklo v podmienkach starého Ríma ,odkiaľ pochádza aj jeho názov ius civile ,kt.sa použ.doteraz.Ius civile sa postupným vývojom stalo základom súkromného práva ,v rámci kt. vznikli abstraktné právne inštitúty akými sú vlastnícke právo ,držba ,kúpna zmluva ,nájom ,darovanie,dedenie .

Pojem OP:
Je to právne odvetvie ,upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy ,pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu .

Osobné vzťahy:
Ochrana telesnej integrity ,osobné slobody ,občianske cti ,ochrana prejavov osobnosti ,zvuk. a obrazových záznamov ,ochrana mena fyzickej osoby ako aj názov právnickej osoby

Znaky OP:
Základný znak:
-účastníci majú rovnaké postavenie
-žiaden subjekt nemá výhodnejšie postavenie ,čo platí aj na štát
Druhý znak:
-dispozičná autonómia
-žiaden zo subjektov nedisponuje donucovacou mocou

Právna autonómia subjektov:
a.,slobodná možnosť mať či nadobúdať a využívať majetok (vlastnícka sloboda)
b.,slobodná možnosť nakladania s majetkom ,majet.hodnotami a právami (zmluvná sloboda)
c.,slobodné možnosti rozvoja osobnosti a jeho tvorivej duševnej činnosti (sloboda tvorby)

Rozdelenie OP:
hmotné –vlastnícke práva ,záväzkové
procesné –o odporcovi a navrhovateľovi

Systém OP:
-všeobecná časť
-vecné práva
-dedičské právo
-záväzkové právo
-osobné a osobno-majetkové práva

Pramene OP:
-ústava SR
-občiansky zákonník –základný prameň
-právne normy upravujúce spoločenské vzťahy ,kt. tvoria predmet OP

Právne skutočnosti:
-možno ich triediť podľa rôznych kritérií .Za základné kritérium triedenia PS sa považuje ich vzťah k vôli ľudí =)ich vzťah k správaniu ľudí .Podľa toho sa delia na:
subjektívne –závislé od správania ľudí
objektívne-smrť/narodenie=)nezávislé od správania

Právne úkony:
-prejav vôle smerujúci k zmene ,vzniku alebo zániku tých práv a povinností ,kt.právne predpisy s takýmto prejavom spájajú

Znaky právnych úkonov:
-prejav vôle (aj konkludentný prejav inak než výslovný –kývnutie)
-zameranie prejavu vôle
-uznanie prejavu vôle právnym poriadkom
-nastúpenie právnych následkov (t.j vznik ,zmena ,zánik právnych povinností)

Druhy právnych úkonov:
-typické -(častý výskyt)alebo pomenované právne úkony –pracovné zmluvy
-atypické -(majú malý spoločenský význam)nie sú výslovne regulované

Z hľadiska počtu druhy PÚ:

-jednostranné (prejav jednej strany)
-dvojstranné (prejav dvoch zhodný jednostranných úkonov)
-viacstranné (prejavy viacerých účastníkov zmluvy)

Náležitosti PÚ:
-náležitosti subjektu osoby (predpokladom je spôsobilosť na právne úkony )
-náležitosti vôle (vôľa musí byť daná ,slobodná ,vážna a bez omylu)
-náležitosti prejavu (musí byť zrozumiteľný a určitý )
-náležitosti pomeru vôle a prejavu (musí byť vôľa aj prejav vo vzájomnom pomere-zhode)
-náležitosti predmetu (čo je možné a čo je dovolené )

Obsah PÚ:
-podstatné zložky (vyžadujú sa pre platnosť PÚ)
-pravidelné zložky (pravidelne sa vyskytujú,nemajú vplyv na platnosť )dojednanie o mieste
alebo čase plnenia
-náhodné zložky (vyskytujú sa len náhodne)
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Občianske právo GYM 2.9536 1307 slov
Občianské právo GYM 2.9392 883 slov
Občianske právo 2.9879 20178 slov
Občianske právo GYM 2.9916 1309 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.