Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obchodné meno

-je to názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva všetky právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

1. fyzická osoba – obchodným menom je meno a priezvisko fyzickej osoby a prípadne aj dodatok.
2. obchodné spoločnosti a družstvá – obchodným menom je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri a dodatok odlišujúci právu formu podnikania.
3. právnické osoby – obchodným menom je názov, pod ktorým bola firma zriadená.

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľského subjektu.

Obchodný register

-verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obchodný register vedie registrovaný súd. Do Obchodného registra sa zapisujú:

1. všeobecné údaje

a) obchodné meno
b) IČO
c) predmet podnikania
d)právnu formu právnickej osoby
e) meno a bydlisko osôb, ktoré konajú v mene právnickej osoby
f) meno a priezvisko prokuristu
g) označenie, sídlo a predmet odštepného závodu

2. osobitné údaje – sú to údaje, ktoré sa zapisujú u jednotlivých obchodných spoločností:

a) S.R.O – zapisujú sa mená a bydliska spoločníkov, výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a rozsah jeho splatenia.
b) a. s. – výška základného imania

3. skutočnosti spojené z likvidáciou, vyhlásením a skončením konkurzu, všetky zmeny a zánik zapisovaných skutočností.

Do obchodného registra sa zapisujú tieto subjekty:

a)všetky obchodné spoločnosti a družstvá
b)iné právnické osoby
c)zahraničný podnikatelia, ktorí podnikajú na území SR
d)drobní podnikatelia

- návrh na zápis do Obchodného registra podáva oprávnená osoba, ktorej sa zápis týka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk