referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Trestný zákon - obsah
Dátum pridania: 03.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: surprise2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 146
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Trestný zákon (zákon č. 140/1961 Zb.)
Autor: Národné zhromaždenie ČSSR, platný od 8.12.1961

Prvá časť – Všeobecná časť sa skladá z 8 hláv:
Prvá hlava – Účel zákona
•Druhá hlava – Základy trestnej zodpovednosti
•Tretia hlava – Pôsobnosť trestných zákonov
•Štvrtá hlava – Tresty
oPrvý oddiel – Spoločné ustanovenia o trestoch
§ 27
Druhy trestov
Za spáchané trestné činy môže súd uložiť len tieto tresty:
a)odňatie slobody,
b)stratu čestných titulov a vyznamenaní,
c)stratu vojenskej hodnosti,
d)zákaz činnosti,
e)prepadnutie majetku,
f)peňažný trest,
g)prepadnutie veci,
h)vyhostenie,
i) zákaz pobytu.
oDruhý oddiel – Všeobecné zásady pre ukladanie trestov
oTretí oddiel – Ukladanie a výkon jednotlivých trestov
oŠtvrtý oddiel – Podmienečné odsúdenie, podmienečné prepustenie a upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov
•Piata hlava – Zánik trestnosti a trestu
•Šiesta hlava – Ochranné opatrenia
•Siedma hlava – osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých
•Ôsma hlava – Spoločné ustanovenia

Druhá časť – Osobitná časť sa skladá z 12 hláv
•Prvá hlava – Trestné činy proti republike
oPrvý oddiel – Trestné činy proti základom republiky
oDruhý oddiel – Trestné činy proti bezpečnosti republiky
oTretí oddiel – Trestné činy proti obrane vlasti
•Druhá hlava – Trestné činy hospodárske
oPrvý oddiel – Trestné činy proti hospodárskej sústave
oDruhý oddiel – Trestné činy proti hospodárskej disciplíne
oTretí oddiel – Trestné činy proti mene a trestné činy daňové
oŠtvrtý oddiel – Trestné činy proti predpisom o hospodárskej súťaži, ochranných známkach, chránených vzoroch a vynálezoch a proti autorskému právu
•Tretia hlava – Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach
oPrvý oddiel – Trestné činy proti výkonu právomoci štátneho orgánu a verejného činiteľa
oDruhý oddiel – Trestné činy verejných činiteľov
oTretí oddiel – Korupcia
oŠtvrtý oddiel – Niektoré formy trestnej súčinnosti
oPiaty oddiel – Niektoré formy trestnej súčinnosti
•Štvrtá hlava – Trestné činy všeobecne nebezpečné
•Piata hlava – Trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie
•Šiesta hlava – Trestné činy proti rodine a mládeži
•Siedma hlava – Trestné činy proti životu a zdraviu
•Ôsma hlava – Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti
oPrvý oddiel – Trestné činy proti slobode
oDruhý oddiel – Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti
•Deviata hlava – Trestné činy proti majetku
•Desiata hlava – Trestné činy proti ľudskosti
•Jedenásta hlava – trestné činy proti brannosti a civilnej službe
oPrvý oddiel – Trestné činy proti brannosti
oDruhý oddiel – Trestné činy proti civilnej službe
•Dvanásta hlava – trestné činy vojenské
oPrvý oddiel – Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti
oDruhý oddiel – Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu
oTretí oddiel – Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby
oŠtvrtý oddiel – Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť
oPiaty oddiel – Spoločné ustanovenia

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.