referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Igor
Piatok, 10. apríla 2020
Obsahy zákonov
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: surprise2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 303
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 12.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 21m 30s
Pomalé čítanie: 32m 15s
 
Obchodný zákonník (zákon č.513/1991 Zb.)
Autor: Federálne zhromaždenie ČSFR

Prvá časť – Všeobecné ustanovenia

•Prvá hlava – Základné ustanovenia

oPrvý diel - Úvodné ustanovenia
oDruhý diel - Podnik a obchodné imanie
oTretí diel - Obchodné meno
oŠtvrtý diel - Konanie podnikateľa
oPiaty diel - Obchodné tajomstvo

•Druhá hlava – Podnikanie zahraničných osôb

oPrvý diel - Základné ustanovenia
oDruhý diel - Majetková účasť zahraničných osôb v česko-slovenských právnických osobách
oTretí diel - Ochrana majetkových záujmov zahraničných osôb pri podnikaní v Českej a Slovenskej Federatívnej Rep.
oŠtvrtý diel - Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby do tuzemska

•Tretia hlava – Obchodný register
•Štvrtá hlava – Účtovníctvo podnikateľov
•Piata hlava – Hospodárska súťaž

oPrvý diel - Účasť na hospodárskej súťaži
oDruhý diel - Nekalá súťaž
oTretí diel - Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži

Druhá časť – Obchodné spoločnosti a družstvo

•Prvá hlava – Obchodné spoločnosti

oPrvý diel - Všeobecné ustanovenia
oDruhý diel - Verejná obchodná spoločnosť
oTretí diel - Komanditná spoločnosť
oŠtvrtý diel - Spoločnosť s ručením obmedzeným
oPiaty diel - Akciová spoločnosť

•Druhá hlava – Družstvo

oPrvý diel - Základné ustanovenia
oDruhý diel - Vznik a zánik členstva
oTretí diel - Orgány družstva
oŠtvrtý diel - Ročná účtovná závierka a výročná správa o hospodárení
oPiaty diel - Zrušenie a likvidácia družstva

Tretia časť – Obchodné záväzkové vzťahy

•Prvá hlava – Všeobecné ustanovenia

oPrvý diel - Predmet právnej úpravy a jej povaha
oDruhý diel - Niektoré ustanovenia o právnych úkonoch
oTretí diel - Niektoré ustanovenia o uzavieraní zmluvy
oŠtvrtý diel - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
oPiaty diel - Niektoré ustanovenia o spoločných záväzkoch a spoločných právach
oŠiesty diel - Zabezpečenie záväzku
oSiedmy diel - Zánik záväzku jeho splnením
oÔsmy diel - Niektoré ustanovenia o zániku nesplneného záväzku
oDeviaty diel - Niektoré ustanovenia o započítaní pohľadávok
oDesiaty diel - Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
oJedenásty diel – Premlčanie
oDvanásty diel - Záväzok podriadenosti

•Druhá hlava – Osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch

oPrvý diel - Kúpna zmluva
oDruhý diel - Dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou
oTretí diel - Zmluva o predaji podniku
oŠtvrtý diel - Zmluva o kúpe prenajatej veci
oPiaty diel - Zmluva o úvere
oŠiesty diel - Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
oSiedmy diel - Zmluva o uložení veci
oÔsmy diel - Zmluva o skladovaní
oDeviaty diel - Zmluva o dielo
oDesiaty diel - Mandátna zmluva
oJedenásty diel - Komisionárska zmluva
oDvanásty diel - Zmluva o kontrolnej činnosti
oTrinásty diel - Zasielateľská zmluva
oŠtrnásty diel - Zmluva o preprave veci
oPätnásty diel - Zmluva o nájme dopravného prostriedku
oŠestnásty diel - Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
oSedemnásty diel - Zmluva o sprostredkovaní
oOsemnásty diel - Zmluva o obchodnom zastúpení
oDevätnásty diel - Zmluva o tichom spoločenstve
oDvadsiaty diel - Zmluva o otvorení akreditívu
oDvadsiaty prvý diel - Zmluva o inkase
oDvadsiaty druhý diel - Zmluva o bankovom uložení veci
oDvadsiaty tretí diel - Zmluva o bežnom účte
oDvadsiaty štvrtý diel - Zmluva o vkladovom účte
oDvadsiaty piaty diel - Cestovný šek
oDvadsiaty šiesty diel - Sľub odškodnenia

•Tretia hlava – Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode

oPrvý diel - Predmet úpravy
oDruhý diel - Všeobecné ustanovenia
oTretí diel - Osobitné dojednania

Štvrtá časť – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.