referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfréd
Streda, 19. júna 2024
Obsahy zákonov
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: surprise2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 303
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 12.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 21m 30s
Pomalé čítanie: 32m 15s
 

Trestný zákon (zákon č. 140/1961 Zb.)

Autor: Národné zhromaždenie ČSSR, platný od 8.12.1961

Prvá časť – Všeobecná časť sa skladá z 8 hláv:
Prvá hlava – Účel zákona
•Druhá hlava – Základy trestnej zodpovednosti
•Tretia hlava – Pôsobnosť trestných zákonov
•Štvrtá hlava – Tresty

oPrvý oddiel – Spoločné ustanovenia o trestoch
§ 27

Druhy trestov

Za spáchané trestné činy môže súd uložiť len tieto tresty:
a)odňatie slobody,
b)stratu čestných titulov a vyznamenaní,
c)stratu vojenskej hodnosti,
d)zákaz činnosti,
e)prepadnutie majetku,
f)peňažný trest,
g)prepadnutie veci,
h)vyhostenie,
i) zákaz pobytu.

oDruhý oddiel – Všeobecné zásady pre ukladanie trestov
oTretí oddiel – Ukladanie a výkon jednotlivých trestov
oŠtvrtý oddiel – Podmienečné odsúdenie, podmienečné prepustenie a upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov

•Piata hlava – Zánik trestnosti a trestu
•Šiesta hlava – Ochranné opatrenia
•Siedma hlava – osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých
•Ôsma hlava – Spoločné ustanovenia

Druhá časť – Osobitná časť sa skladá z 12 hláv

•Prvá hlava – Trestné činy proti republike

oPrvý oddiel – Trestné činy proti základom republiky
oDruhý oddiel – Trestné činy proti bezpečnosti republiky
oTretí oddiel – Trestné činy proti obrane vlasti

•Druhá hlava – Trestné činy hospodárske

oPrvý oddiel – Trestné činy proti hospodárskej sústave
oDruhý oddiel – Trestné činy proti hospodárskej disciplíne
oTretí oddiel – Trestné činy proti mene a trestné činy daňové
oŠtvrtý oddiel – Trestné činy proti predpisom o hospodárskej súťaži, ochranných známkach, chránených vzoroch a vynálezoch a proti autorskému právu

•Tretia hlava – Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

oPrvý oddiel – Trestné činy proti výkonu právomoci štátneho orgánu a verejného činiteľa
oDruhý oddiel – Trestné činy verejných činiteľov
oTretí oddiel – Korupcia
oŠtvrtý oddiel – Niektoré formy trestnej súčinnosti
oPiaty oddiel – Niektoré formy trestnej súčinnosti

•Štvrtá hlava – Trestné činy všeobecne nebezpečné
•Piata hlava – Trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie
•Šiesta hlava – Trestné činy proti rodine a mládeži
•Siedma hlava – Trestné činy proti životu a zdraviu
•Ôsma hlava – Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

oPrvý oddiel – Trestné činy proti slobode
oDruhý oddiel – Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti

•Deviata hlava – Trestné činy proti majetku
•Desiata hlava – Trestné činy proti ľudskosti
•Jedenásta hlava – trestné činy proti brannosti a civilnej službe

oPrvý oddiel – Trestné činy proti brannosti
oDruhý oddiel – Trestné činy proti civilnej službe

•Dvanásta hlava – trestné činy vojenské

oPrvý oddiel – Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti
oDruhý oddiel – Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu
oTretí oddiel – Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby
oŠtvrtý oddiel – Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť
oPiaty oddiel – Spoločné ustanovenia

Tretia časť – Prechodné a záverečné ustanovenia

U nás, v Slovenskej republike, je trest smrti síce jasne zakázaný Ústavou SR:

Zákon č. 460/1992 v čl. 15 ↓
1. Každý má právo na život. Ľudský život je nutný ochraňovať už pred narodením.
2. Nikto nesmie byt pozbavený života.
3. Trest smrti sa nepripúšťa.
4. Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné. (bol zrušený v roku 1990 ešte v Československu), ale veľa ľudí sa aj dnes pozastavuje na tým, prečo bol vypustený z nášho trestného zákona. Je mi jasné, že naša republika sa snaží držať krok so západom, ale to neznamená, že ich musíme vo všetkom napodobňovať! Vo svete je ešte stále veľa štátov, v ktorých je tento najvyšší trest prípustný a často bežne používaný. V roku 1998 bolo na svete 59 krajín, ktoré celkom zrušili trest smrti. Zaujímavé je, že medzi poslednými, ktoré tak spravili, boli aj také krajiny ako Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko či Belgicko. Ďalej je tu aj skupina štátov, ktoré zrušili tento trest len v čase mieru, ale aj také, ktorých právne systémy tento trest poznajú, ale napriek tomu ich už nevykonávajú (teraz sa o tom dosť hovorí napr. vo Veľkej Británii). V Európe je posledným mohykánom Bielorusko, ktoré odoláva tlakom zo strany OSN aj Amnesty International.

Ja som odjakživa venoval tomuto problému pozornosť a sú mi známe aj veci ako napríklad, že na blízkom východe poznajú aj tresty smrti v podobe ukameňovania, zhodenia z útesu, či useknutie hlavy. Tí, čo to vymysleli, sú síce kreatívni, ale pripúšťam, že je to asi trochu neľudské. Som zástanca tohto trestu (nieže by som chcel byť popravený), ale predsa len trochu umiernenejší, než tí na východe. Určite nechcem, aby sa tu dialo niečo podobné ako v Číne, kde každoročne popravia tisícky ľudí, alebo Sovietskom zväze, kde popravovali nevinných ľudí, alebo v Iráne. Skrátka si myslím, že tento trest by veľmi dobre poslúžil ako odstrašujúci prostriedok a často je jeho prevedenie aj lacnejšie, ako sa starať o niekoho 40 rokov vo väzení... Vedel by som si predstaviť jeho vykonávanie len v istých otázkach, a to: vlastizrada, vražda prezidenta, diplomata alebo inej hlavu štátu, mučenie a viacnásobný či nepopierateľný terorizmus. Čo sa týka vraždy... určite nesúhlasím s vetou „oko za oko“, ale viacnásobná vražda, či brutálna a zároveň nepopierateľná (dosť kontroverzné slovo) by mala byť takto určite „odmenená“!!! Akým spôsobom? Neviem si predstaviť, kde by sme ľudí zhadzovali z útesov, alebo ako by sme ich zahadzovali štrkopieskami, náboje sú tiež drahé, plynové komory už vymreli, takže mi ostávajú 2 spôsoby – asi najhumánnejšie – usmrtenie elektrickým kreslom a injekciou. Asi najväčšou nevýhodou tohto trestu je nemožnosť reparovať vykonaný trest v prípade justičného omylu a proti znie aj jeho nepotrebnosť, lebo nebola dokázaná jeho účinnosť. Má samozrejme aj svoje „pre“, ktoré si väčšinou človek uvedomí, až keď ľutuje, že je zakázaný – brutálny zločin musí byť potrestaný adekvátnym spôsobom; nie je to čudné, keď sa štát stará viac o vraha ako o pozostalú rodinu?; máme tu aj piate prikázanie (nezabiješ, či ako to bolo); pôsobí ako naozaj dobrá výstraha a keď sa niekto nebojí, tak mu to asi nevadí, že zomrie; a ešte jedna známa fráza „falošná humánnosť demoralizuje“!

Určite by sa našli ku trestnému zákonu, ktorý je dosť zastaraný a máme ho už dobrých 40 rokov, aj iné výhrady, ale veď nebudem predsa taký kritický...

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.