referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Skrátene formy konania o priestupkoch
Dátum pridania: 24.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucy121
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 741
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 3.03 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Rozkazné konanie

Popri blokovom konaní je druhou formou skráteného zjednodušeného konania o priestupku rozkazné (mandátne) konanie, ktorého zmyslom je skrátiť konanie tým, že rozhodovať možno bez nariadenia ústneho pojednávania a bez vykonávania dôkazov.

Ak je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie za priestupok (§ 13 ods. 2).

Podmienky rozkazného konania:

-je nepochybné, že obvinený sa priestupku dopustil
-vec nebola vybavená v blokovom konaní
-nejedná sa o návrhový delikt
-obvinený má plnú spôsobilosť na právne úkony
-nejedná sa o mladistvého

Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie o priestupku. Oznamuje sa vždy písomne. V rozkaznom konaní, ak nepostačí k náprave priestupcu pokarhanie, možno uložiť pokutu do 4.000, Sk.

Obvinený z priestupku môže proti rozkazu podať do 15 dní od jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz ruší a správny orgán pokračuje v konaní ústnym pojednávaním o priestupku. Obvinenému z priestupku nemožno uložiť iný druh sankcie, (s výnimkou pokarhania) alebo vyššiu výmeru sankcie než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní priestupku nezistia nové podstatné skutkové okolnosti. Rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia. Pokutu teda možno vymáhať exekučne, len čo uplynie lehota ustanovená obvinenému z priestupku na dobrovoľné zaplatenie pokuty.

V rozkaznom konaní nemožno uložiť sankciu zákazu činnosti, ani prepadnutie veci a to ani pri tých priestupkoch, pri ktorých zákon takúto sankciu umožňuje uložiť.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: H. Achbergerová, J. Pažítka – Základy priestupkového práva hmotného a procesného, BA 2001, ISBN 80-8054-171-X, Zákon č. 372/1990 Zb. SNR o priestupkoch, Diplomová práca č. PA-17-2/8-DP-2003
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.