referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Skrátene formy konania o priestupkoch
Dátum pridania: 24.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucy121
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 741
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 3.03 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Vymedzenie pojmu priestupok

Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia:

a)primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b)nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácií odstrániť inak.

Skrátené formy prejednania priestupkov

Zákon o priestupkoch obligatórne stanovuje povinnosť prejednať priestupok v prvom stupni. na ústnom pojednávaní.

Existuje však prípad, kedy prestáva byť princíp objektívnej (materiálnej) pravdy determinantom zásadám priestupkového konania. Týmto prípadom je inštitút skráteného konania o priestupku. Zákon o priestupkoch ustanovuje skrátené blokové a rozkazné konanie za jedinú výnimku, kedy zásada hospodárnosti a rýchlosti dominuje nad objektívnym zistením skutkovej reality.

Prelom princípu objektívnej (materiálnej) pravdy je však len čiastočný, pretože prípadnú neobjektívnosť skráteného konania (účastníkom konania často ponímanú ako nespravodlivosť), vyrovnáva legálna možnosť pokračovať po skrátenom konaní na riadnom prvostupňovom ústnom pojednávaní, pričom sa na predchádzajúce skrátené konanie neprihliada.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: H. Achbergerová, J. Pažítka – Základy priestupkového práva hmotného a procesného, BA 2001, ISBN 80-8054-171-X, Zákon č. 372/1990 Zb. SNR o priestupkoch, Diplomová práca č. PA-17-2/8-DP-2003
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.