referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Štvrtok, 28. septembra 2023
Európske inštitúcie
Dátum pridania: 23.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: QeenofDamned
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 330
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 25m 20s
Pomalé čítanie: 38m 0s
 
Európsky dvor audítorov

Dvor audítorov bol založený v roku 1975.Sídli v Luxemburgu. Úlohou Dvora audítorov je kontrolovať, či sa finančné prostriedky EÚ prichádzajúce od daňových poplatníkov riadne zhromažďujú a vynakladajú podľa predpisov, hospodárne a na predpokladaný účel. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby daňoví poplatníci svoje peniaze maximálne zhodnotili, a má právomoc vykonať audit u ktorejkoľvek osoby alebo organizácie, ktorá prichádza do kontaktu s finančnými prostriedkami EÚ.

Dvor audítorov má jedného člena z každej krajiny EÚ, ktorého menuje Rada na obnoviteľné funkčné obdobie šiestich rokov. Členovia spomedzi seba volia predsedu na obnoviteľné funkčné obdobie troch rokov. V januári 2005 bol za predsedu zvolený Hubert Weber z Rakúska.

Čo robí dvor audítorov?

Hlavnou úlohou Dvora audítorov je kontrolovať, či sa správne plní rozpočet EÚ – inými slovami, či sú príjmy a výdavky EÚ oprávnené a v súlade s predpismi, a zabezpečiť riadne finančné hospodárenie. Jeho práca teda pomáha zaručiť efektívne a otvorené fungovanie systému EÚ.

S cieľom plniť tieto úlohy Dvor audítorov preskúmava dokumenty akejkoľvek osoby alebo organizácie, ktorá prichádza do kontaktu s príjmami alebo výdavkami EÚ. Často vykonáva kontroly na mieste. Jeho zistenia sa zaznamenávajú v správach, ktoré upozorňujú Komisiu a vlády členských štátov EÚ na akékoľvek problémy.

Aby Dvor audítorov vykonával svoju prácu čo najefektívnejšie, musí zostať úplne nezávislý od ostatných inštitúcií, ale zároveň musí byť s nimi v neustálom kontakte.
Jednou z jeho základných úloh je pomáhať Európskemu parlamentu a Rade tým, že im každý rok predkladá správu o audite za predchádzajúci finančný rok. Parlament pred rozhodnutím o tom, či nakladanie Komisie s rozpočtom schváli alebo nie, podrobne túto správu Dvora audítorov preskúma. Ak je spokojný, Dvor audítorov tiež pošle Rade a Parlamentu vyhlásenie o vierohodnosti, že peniaze európskych daňových poplatníkov sa správne použili.

Nakoniec Dvor audítorov poskytuje svoje stanovisko k návrhom finančných právnych predpisov EÚ a opatrení EÚ zameraných na boj proti podvodom.

Ako je organizovaná práca Dvora audítorov?

Dvor audítorov má približne 800 zamestnancov, ku ktorým patria prekladatelia, administratívni pracovníci a audítori. Audítori sú rozdelení do „audítorských skupín“. Pripravujú návrhy správ, o ktorých Dvor audítorov prijíma rozhodnutia.

Audítori často podnikajú inšpekčné cesty do iných inštitúcií EÚ, členských štátov a do všetkých krajín, ktoré od EÚ dostávajú pomoc. Hoci sa v skutočnosti práca Dvora audítorov týka peňazí, za ktoré je zodpovedná Komisia, prakticky 90 % príjmov a výdavkov riadia vnútroštátne orgány.

Dvor audítorov nad nimi nemá žiadne vlastné právomoci. Ak audítori zistia nejaký podvod alebo nezrovnalosť, informujú o tom OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.