referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Servác
Štvrtok, 13. mája 2021
Politika bývania na Slovensku
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sonula
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 766
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Nástroje podpory rozvoja bývania

- dotácie na obstarávanie nájomných bytov s limitovaným plošným a cenovým štandardom, určených na bývanie sociálne slabších skupín obyvateľstva;
- dotácie na výstavbu technickej infraštruktúry podmieňujúcej výstavbu a užívanie nových bytov;
- dotácie na odstraňovanie porúch budov na bývanie;
- transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania, z ktorého prostriedkov bude podpora poskytovaná predovšetkým občanom s nižšími príjmami a na výstavbu nájomných bytov ako aj na obnovu bytových domov;
- štátnu prémiu k stavebnému sporeniu;
- štátny príspevok na úhradu časti úrokov k hypotekárnym úverom;
- realizáciu programu podpory rozvoja bytovej výstavby formou poskytovania bankových záruk za úvery na výstavbu bytových domov.

Príspevok na bývanie

Štát ním prispieva na úhradu nákladov spojených s bývaním, občanovi v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, za splnenia zákonných podmienok.

Podmienky nároku: 

- Príspevok na bývanie patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených
s bývaním, ak splnili podmienky nároku na dávku. 
-  Príspevok na bývanie patrí len jednému občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, a patrí len na jednu adresu. 
-  Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
- Nárok na príspevok na bývanie zaniká, ak úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný dlh, ktorý predstavujú nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.

Oprávnená osoba:

-  Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje je

- vlastníkom bytu,
- vlastníkom rodinného domu,
- nájomcom bytu
- nájomcom rodinného domu
- nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie

a uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.

Výška príspevku:

Výška príspevku na bývanie je

- 1 360 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi, 
- 2 150 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím „peňažné príspevky na kompenzáciu“

X. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Účel príspevku odstránenie bariér v byte , rodinnom dome alebo garáži občana s ŤZP alebo pri vstupe do bytového domu (napr. činžiak)

Oprávnená osoba občan s ŤZP odkázaný na úpravu B,RD,G,

Výška peňažného príspevku výška peňažného príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu občana s TZP, maximálne vo výške 200 000 Sk, pri úprave garáže maximálne vo výške 50 000 Sk.

Ostatné podmienky za úpravu sa považujú len také zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť, za bariéru nemožno považovať výmenu zariadení z dôvodu ich opotrebovania (napr. nefunkčné okná, zničená podlaha, zatekajúca strecha) alebo potrebu zlepšiť tepelno-izolačné vlastnosti bývania alebo iným spôsobom zlepšiť kvalitu bývania napr. zateplením, odhlučnením peňažný príspevok nie je možné poskytnúť na vybudovanie nového objektu alebo
zariadenia (kúpeľňa, WC, zavedenie plynu, elektriny, vody, vybudovanie kanalizácie) .
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.