referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Politika bývania na Slovensku
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sonula
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 766
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb. Ľudia túto potrebu spravidla uspokojujú obstaraním a užívaním obytného priestoru – bytu. Spoločenský vývoj viedol
k vzniku dvoch hlavných foriem užívania bytu – vlastníckeho a nájomného. Obe formy majú na trhu s bytmi svoje opodstatnenie, silné i slabé stránky.

Podľa Sčítania ľudí, domov a bytov z mája 2001 bolo na Slovensku v čase sčítania 310 trvale obývaných bytov na 1000 obyvateľov. Pre porovnanie, priemer krajín EÚ je približne 400 bytov na 1000 obyvateľov.

I keď je problematické kvantifikovať skutočnú potrebu bytov, uvedené čísla naznačujú absolútny nedostatok bytov na Slovensku. Tlak na novú bytovú výstavbu a rekonštrukciu existujúcich bytov bude naďalej ovplyvňovať o.i.:

- demografický vývoj – pokračujúci nárast produktívneho obyvateľstva narodeného v silných populačných ročníkoch z 80-tych rokov 20. storočia, zmeny vo vzorcoch
správania sa, nárast jednočlenných domácností, starnutie obyvateľstva, 
- vývoj na trhu práce – predpokladaný trend rastu pracovných miest, vstup zahraničného kapitálu a s ním súvisiace nové pracovné príležitosti, zmeny v medzinárodnej migrácii po vstupe do EÚ, a pod.
- životnosť existujúceho bytového fondu – klesajúca životnosť najmä v panelových

Dozviete sa z nich, aké výdavky sa spájajú s užívaním bytu alebo domu a aké administratívne kroky musíte podstúpiť pri sťahovaní.

S bývaním sa spájajú viaceré fixné a variabilné platby, s ktorými musí každý počítať. Ide o platenie tepla, elektrickej energie, vodného a stočného, poistenia nehnuteľnosti, koncesionárskych poplatkov, poplatkov za odvoz odpadu, prípadne nájomného, alebo príspevkov a členských poplatkov bytovým družstvám a bytovým správcovským spoločnostiam.

Pri rozhodovaní sa pre určité bývanie by som mal vždy pamätať aj na náklady, ktoré budú s tou ktorou formou bývania súvisieť. V prípade neplatenia týchto služieb sa totiž ľahko môže stať, že moje obydlie bude odstavené od prívodu vody, tepla, elektriny a podobne. Poplatky za služby súvisiace s bývaním sú rozdielne v rôznych typoch obydlí (rodinný dom, byt v novostavbe, starší byt), od ich obytnej plochy, ale aj lokality v ktorej sa nachádzajú.

Príklad rozdielu v nákladoch na vykurovanie rodinného domu:

Pri vykurovaní rodinného domu zemným plynom ......39000,-Sk
Pri vykurovaní rodinného domu elektrickou energiou......56500,-Sk
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.