referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Správa na úseku justície
Dátum pridania: 25.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 520
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
Sústavu súdov Slovenskej republiky tvoria:

- všeobecné súdy -

1) Okresné súdy
2) Krajské súdy
3) Najvyšší súd Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

- osobitné súdy -

Do sústavy súdov Slovenskej republiky patrí aj Špeciálny súd. Sústavu súdov Slovenskej republiky ďalej tvoria vojenské súdy, ktorými sú

a) vojenské obvodové súdy a
b) Vyšší vojenský súd

Ústavný súd Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a rozhoduje najmä o súlade právnych predpisov s Ústavou a inými predpismi v stanovenom rozsahu. Rozhoduje tiež o sťažnostiach fyzických a právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd. Ústavný súd SR podáva výklad Ústavy a ústavných zákonov, ak je vec sporná, rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy a tiež o overení alebo neoverení mandátu
poslanca NR SR. Správu Ústavného súdu SR uskutočňuje predseda súdu a jeho podpredseda.

V oblasti všeobecnej správy týchto súdov je možné uviesť, že úlohou riadenia a správy súdov je:

a) vytvárať súdom Slovenskej republiky podmienky na riadny výkon súdnictva ( po stránke personálnej, organizačnej, hospodárskej, finančnej...)
b) v zákonom stanovených medziach dohliadať na riadne plnenie úloh, ktoré boli zverené súdom.

Riadenie a správa súdov nesmú zasahovať do rozhodovacej činnosti súdov. Ide o negatívne vymedzenie uskutočňovania správy súdov, pri uplatňovaní zásady nezávislosti súdov a sudcov.


Štátna správa súdov

Ministerstvo spravodlivosti SR, funguje ako ústredný orgán štátnej správy vykonávajúci štátnu správu súdov. Túto správu vykonáva v oblasti:

a) personálnej( vedie zoznam preťažených súdov, určuje počty sudcov a ostatných zamestnancov súdov...)
b) finančnej( riadi tvorbu rozpočtov súdov, finančná kontrola súdov)
c) organizačnej( metodicky usmerňuje a kontroluje výkon správy okresných, krajských súdov a Špeciálneho súdu)
d) ekonomickej( spravuje a zabezpečuje centrálny informačný systém, usmerňuje výkon archívnictva)
e) v ďalších oblastiach, ak tak ustanovuje zákon


Predseda súdu:

a) zabezpečuje riadne obsadenie súdu zamestnancami súdu a vybavuje personálne veci sudcov a zamestnancov súdu
b) zabezpečuje chod súdu po stránke ekonomickej, materiálnej a finančnej
c) zabezpečuje poskytovanie informácií podľa príslušných predpisov
d) určuje počty prísediacich na príslušných súdoch
e) predseda krajského súdu ďalej tým, že zabezpečuje výber uchádzačov o funkciu sudcu a pripravuje podklady na ich vymenovanie za sudcov a pod.


Riaditeľ správy súdu:

Je ním štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.