referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Správa na úseku justície
Dátum pridania: 25.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 520
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
Zabezpečuje:

a) hospodárenie a nakladanie s rozpočtovými prostriedkami súdu
b) riadenie činnosti osobného úradu
c) chod archívu
d) výkon štátnej štatistiky
e) správu majetku štátu

Na riadení a správe súdov sa v zákone ustanovenom rozsahu podieľajú aj súdna rada a orgány sudcovskej samosprávy.

Zbor väzenskej a justičnej stráže

z.č. 4/2001 Z.z o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákonov č. 422/2002 Z.z., 166/2003 Z.z. a 537/2004 Z.z
z.č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( s účinnosťou od 1.1.2006)
z.č. 156/1993 Z.z. o výkone väzby v znení zákonov č. 451/2002 Z.z., 171/2003 Z.z.


Zbor väzenskej a justičnej stráže je ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy na úseku:

a) výkonu väzby
b) výkonu trestu odňatia slobody
c) ochrany a stráženia objektov zboru
d) ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch


Pôsobnosť zboru:

Hlavným okruhom činnosti zboru je zabezpečenie výkonu väzby a trestu odňatia slobody, resp. ochrana a stráženie príslušných objektov.


ZVJS tvoria nasledovné zložky:

a) generálne riaditeľstvo
b) ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených
c) príslušníci zboru


ZVJS patrí z titulu svojej pôsobnosti pod ústredný orgán štátnej správy, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti SR. Činnosť príslušníkov zboru by sa druhovo mohla rozdeliť do troch základných kategórií v závislosti od toho, či ide o činnosti vykonávané pri výkone väzby, prípadne trestu odňatia slobody, o ochranu a stráženie objektov zboru alebo o ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch. Pri súdnych objektoch-„justičná stráž.“


Právne postavenie notárov v Slovenskej republike

z. č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej komore v znení zákonov 63/1993 Z. z., 232/1995 Z. z., 397/2000 Z. z., 561/2001 Z. z., 526/2002 Z. z., 527/2002 Z. z., 357/2003 Z. z., 514/2003 Z. z., 420/2004 Z. z., 562/2004 Z. z.

Inštitút notárstva, tak ako ho dnes poznáme, prešiel viacerými vývojovými štádiami. Notárska činnosť je inštitút, ktorého výkon sa v rôznych podobách objavoval na našom území už pred niekoľkými storočiami.

V zmysle Notárskeho poriadku je potrebné definovať niekoľko základných pojmov:

a) Notár – je štátom určená a splnomocnená osoba, ktorá vykonáva notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.