referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Správa na úseku justície
Dátum pridania: 25.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 520
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
1. je plne spôsobilý na právne úkony
2. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (právo)
3. je bezúhonný
4. vykonal právnu, resp. notársku prax
5. zložil notársku skúšku
6. nemá uložené disciplinárne opatrenia (podľa §11 ods. 1 pís. f) a g) zákona 323/1992)

Sídlom notára je súd prvého stupňa, do obvodu ktorého bol notár vymenovaný.

b) Notárska činnosť –

1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
2. osvedčovanie právne významných skutočností
3. konania vo veciach notárskych úschov
4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

c) Ďalšia činnosť notára – napr. podľa OSP v rámci dedičského konania (notár vykonáva na základe poverenia súdu úkony v konaní o dedičstve), avšak do tejto činnosti notára môžeme zaradiť napríklad aj mediáciu (ako formu mimosúdneho urovnávania sporov).

Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti, ich osvedčené odpisy a listiny vyhotovené notárom pri činnosti súvisiacej s dedičským konaním sú verejnými listinami.


Minister spravodlisvosti:
 1. štátny dohľad nad činnosťou notárov a Notárskej komory SR
 2. vymenúva a odvoláva notárov
 3. určuje počet notárskych úradov
 4. môže preložiť notára (zákon)
 5. prijíma notársky sľub
 6. vybavuje sťažnosti na Notársku komoru SR
 7. podáva návrh na začatie disciplinárneho konania
Notárska komora Slovenskej republiky:
Ide o právnickú osobu, ktorá bola zriadená príslušným zákonom. Jej sídlo je v Bratislave. Ide o samosprávnu stavovskú organizáciu.
  • združuje všetkých notárov
  • chráni záujmy notárskeho stavu a dohliada na činnosť notárov
  • v prípade potreby ustanovuje zástupcu, resp. náhradníka notára
  • obstaráva ďalšie záležitosti
  • vedie Centrálny informačný systém
  • vybavuje sťažnosti na notárov

Právne postavenie znalcov a tlmočníkov v Slovenskej republike
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.