referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Piatok, 26. februára 2021
Správa na úseku kultúry
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 383
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 

19. Char. postavenie a úlohy STV a Slov. rozhlasu (SR)?

SR – národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Je to PO a príspevková organizácia. Slúži verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti profesionality a zákonnosti. Jeho pôsobnosť v uvedenej oblasti má univerzálny charakter a nemôže povinnosti vysielateľa rozhlasovej programovej služby preniesť zmluvne na inú osobu.

Úlohy – zebezpeč. včasné a objektívne informovanie verejnosti,
  • prostredníctvom umeleckých, vzdelávacích a zábavných programov rozvíjať a šíriť národnú kultúru, vzdelanosť  a pozdvihovať duchovnú a mravnú úroveň spoločnosti,
  • podieľať sa na zabezpečovaní dôležitých záujmov SR, záujmov národností a etnických skupín žijúcich v SR, domácom a zahraničnom spravodajstve, uchovávaní materiálov trvalej dokumentárnej hodnoty.

STV – plní obdobné spoločenské poslanie a úlohy ako SR na úseku televízneho vysielania. Je zriadená zákonom, ktorý tiež vymedzuje jej právne postavenie, pôsobnosť a základnú organizačnú štruktúru.

20. Vymenuj orgány STV a SR a char. ich pôsobnosť?

Činnosť SR riadi:

Rozhlasová rada – skladá sa z 15 členov, s obmenou tretiny členov vždy po 2 rokoch, členov rady volí NR SR,

Dozorná komisia tu taktiež pôsobí,

Generálny riaditeľ – je na čele SR, volí ho Rozhlasová rada a určuje mu odmenu. Je štatut. orgánom, zastupuje SR navonok, riadi organizáciu práce a zúčastňuje sa na všetkých zasadnutiach rady. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje štatutárny zástupca.

Činnosť STV riadi:

Rada STV – skladá sa z 15 členov, kt. sú do funkcie volení/odvolávaní NR SR. Funkč. obd. členov je 6 rokov, každé dva roky sa obmieňa tretina členov rady.

Rada si zriaďuje poradné a konzultačné orgány. Dohľad nad hospodárením vykonáva trojčlenná dozorná komisia (jedného
člena ustanovuje NR SR, jedného prezident a jedného vláda).

Rada STV schvaľuje: dlhodobé plány a koncepcie, návrhy investičných programov, rozhoduje o poskytnutí vysielacieho času  pre politické strany, hnutia a občianske združenia a o obmedzeniach obchodnej reklamy, schvaľuje štatúty a rokovacie poriadky poradných a konzultačných orgánov, štatúty STV a programových pracovníkov, programový kódex STV a návrh jej rozpočtu.

Generálny riaditeľ – je na čele STV, volí ho na 5 rokov a odvoláva z funkcie Rada STV. Je štatutárnym orgánom STV, zastupuje ju navonok a riadi organizáciu jej práce. Z titulu svojej funkcie sa môže zúčastňovať na zasadnutiach Rady STV.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.