referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Inštitút ombudsmana
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 941
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

Ombudsman neprijme :
 • anonymné žiadosti a žiadosti podané po uplynutí viac ako jedného roka od prijatia posledného rozhodnutia alebo posledného úkonu vo veci ( okrem prípadov kedy sťažovateľ zmeškal lehotu nie zo svojej viny alebo ak ide o závažnú otázku )
 • ak je obsahom petície ohováranie
 • alebo ak petícia predstavuje zneužitie práva odvolať sa nápravy

Ombudsman môže neprijať petíciu :

 • ak je z dostupného materiálu zjavné, že sa netýka porušenia ľudských práv alebo základných slobôd a nebola spôsobená krivda
 • ak je predložená žiadosť neúplná a to aj po nasledujúcej výzve o jej doplnenie v stanovenom termíne
 • ak sa záležitosťou súčasne zaoberá aj súdny orgán
 • ak sa záležitosťou súčasne zaoberá vyšetrovacia komisia Národného zhromaždenia
 • ak neboli vyčerpané všetky riadne stanovené prostriedky nápravy
 • ak je z petície zjavné, že ide o nepodstatnú vec, pre ktorú by i po ukončení prešetrovania nebolo možné zabezpečiť prijateľný výsledok

Voči tomu či ombudsman príjme žiadosť alebo nie nieje možné podať opravný prostriedok.

Ombudsman USA :

V USA sa začali problematikou ombudsmana zaoberať v 60-tych rokoch. V súčasnej dobe existujú inštitúcie, ktoré majú znaky ombudsmana. Daňový ombudsman pôsobí v rámci Oddelenia daní. Náplňou je prešetrovanie sťažností daňových poplatníkov.
Zaoberá sa sťažnosťami, ktoré boli postúpené členom kongresu. 

Ombudsman pre dlhodobú opateru – prešetruje sťažnosti pacientov, ich príbuzných, pôsobí na federálnej úrovni. 

Na štátnej úrovni pôsobia v súčasnosti štyria ombudsmani ( Havaj, Nebraska, Iowa, Aljaška ). Ombudsmana volí zastupiteľský orgán na 6 rokov, v Iowe na 4 roky, na Aljaške je volený 2/3 väčšinou na dobu 5 rokov a voľba podlieha súhlasu guvernéra.  Podmienky pre výkon ombudsmana sú v rôznych štátoch USA rôzne. V Nebraske a Iowe sa predpokladá znalosť práva a verejnej správy, ale nemusí byť právnické vzdelanie, na Havaji a Nebraske nemôže byť ombudsman osoba, ktorá bola poslancom posledné 2 roky. 

Ombudsman v SRN :

Základný zákon SRN hovorí, že každý má právo jednotlivo alebo spolu s inými adresovať písomné žiadosti príslušným orgánom alebo parlamentu. Na federálnej úrovni nemá Nemecko inštitút ombudsmana, hoci parlament má stály výbor pre prijímanie
petícii. Jednotlivé krajiny majú obdobné výbory. Pre rozličné spoločenské oblasti boli ustanovené funkcie komisárov porovnateľné s inštitúciou ombudsmana.

Ombudsman Talianskej republiky :

Taliansko prijalo model ombudsmana ako inštitúciu disponujúcu proti nesprávnosti postupu verejnej správy. Ombudsman sa označuje ako občiansky ochranca ( defensor ).

Funkcia ochrancu vo vzťahu k regionálnej verejnej správe je dvojaká :

 • ide o jednanie smerujúce k uspokojeniu individuálnych záležitostí o poskytnutie ochrany
 • ide o činnosť ovplyvňujúcu verejnú správu, aby zachovávala pravidlá jednania a rozhodovania

Defensor je volení regionálnou radou 2/3 väčšinou, sídlo ombudsmana je sídlo regionálnej rady. Do funkcie ombudsmana nemôžu byť volení členovia národného parlamentu, obecných rád, kontrolného výboru, správcovia verejných podnikov a tí,
ktorí sú s verejnou správou spojení zmluvami. Funkčné obdobie je 5 rokov.

Ombudsman vo Veľkej Británii :

Vo Veľkej Británii má ombudsman svoj špecifický názov a to Commissioner. Kde tu fungujú „ Parliamentary Commissioner for Administration “ a tiež niekoľký „ Local Commissioner “ a „ Health Commissioner“.

Parliamentary Commissioner môže konať len vtedy, keď dostane petíciu od niektorého člena parlamentu – funguje tu teda parlamentný filter.

Ombudsman vo Francúzsku :

u je ombudsman pomenovaný ako „Médiateur “, kde toto vyjadruje dôležitú sprostredkovateľskú úlohu, ktorú ombudsman
plní. Filter funguje aj tu, kde médiateur individuálne sťažnosti dostáva buď prostredníctvom poslanca alebo prostredníctvom senátora. Sprostredkovateľská úloha spočíva v schopnosti obudsmana zblížiť sporové strany, nenechať pôsobiť proti nim zákony, ale pomôcť im vytvoriť si taký vzájomný vzťah, ktorí pozitívne ovplyvní ich postoje.   

 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Justičná revue, č. 6-7-8-9, 2000, Parlamentný kuriér, č. 9, 1995, Právnik, č. 12, 1995, č. 2, 9 - 10, 1994, č. 12, 1992, Právny poradca, č. 12-13, 1999, Právny obzor, č. 3, 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.