referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Správa na úseku zbraní a streliva
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 414
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 

5. Zbrojná licencia

Zbrane a strelivo môžu držať aj právnické osoby. V novej právnej úprave ich na to oprávňuje zbrojná licencia. Zákon definuje zbrojnú licenciu ako verejnú listinu, ktorá oprávňuje fyzickú osobu – podnikateľa alebo PO nadobúdať do vlastníctva zbrane alebo
strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie. 

Podobne ako u zbrojného preukazu nemá ani inštitút zbrojnej licencie homogénny charakter. Podľa účelu používania zbraní a streliva sa zbrojná licencia rozdeľuje na týchto sedem skupín:

 • A – vývoj a výroba zbraní a streliva
 • B – opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní a streliva
 • C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
 • D – vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
 • E – uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti
 • F – výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
 • G – prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti

Takéto vymedzenie skupín zbrojnej licencie naväzuje na novelu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní uskutočnenom zákonom o zbraniach a strelive. Podmienky na vydanie zbrojnej licencie sú:

 1. podnikateľ alebo PO je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C, alebo D zbrojnej licencie,
 2. písomne požiada o jej vydanie
 3. odôvodnenú potrebu vydania zbrojnej licencie
 4. preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva
 5. preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie

Ďalej podnikateľ alebo členovia štatutárneho orgánu musia mať spôsobilosť na PÚ v plnom rozsahu a spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti. Ďalej treba ustanoviť najmenej jednu zodpovednú osobu. Zbrojná licencia sa vydáva na dobu
neurčitú. Zánik platnosti:

 • nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí zbrojnej licencie
 • známením jej straty alebo odcudzenia
 • poškodením tak, že zápisy sú nečitateľné alebo je porušená jej celistvosť
 • neobsahuje správne údaje
 • držiteľ ukončil činnosť
 • zánikom PO, podnikateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho
 • dňom vrátenia zbrojnej licencie policajnému útvaru, ktorý ju vydal

Všeobecnými podmienkami pre  nadobúdanie zbrane a streliva do vlastníctva a ich držanie sú:

 1. platná zbrojná licencia

 2. nákupné povolenie ( okrem skupiny A,
  B a C  zbrojnej licencie)

 3. udelenie výnimky na držanie zbrane
  kategórie A, ak to vyžaduje povaha úloh
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.