referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Výklad a používanie Trestného zákona
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 741
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 

Podľa metódy, ktorá sa pri výklade používa:

 • Jazykovo – gramatický výklad – zisťuje zmysel jednotlivých slov podľa gramatických, morfologických a syntaktických pravidiel.
 • Logický výklad – používa zásady a pravidlá logiky pri objasňovaní zákona.


- dôkaz o opaku

- dôkaz od väčšieho k menšiemu

- dôkaz od menšieho k väčšiemu

- dôkaz podľa podobného

 • Systematický výklad – je to porovnávanie ustanovení TZ v sústave právneho poriadku ako celku.
 • Historický výklad – porovnávajú sa skoršie a neskoršie právne normy, skúma podmienky v ktorých právny predpis vznikol.

Podľa druhu rozpoznávame výklad:

 • Doslovný / deklaratórny )– dáva presný obsah jednotlivým znakom, pojmom, ustanoveniam ako celku. Je najpoužívanejší.
 • Zužujúci / reštriktívny / - zužuje obsah pojmu, prípadne celého ustanovenia ( § 15 TZ – zbraň ako pištoľ )
 • Rozširujúci / extenzívny /- dáva pojmu ustanovenia širší význam ( § 238 TZ – dom, myslia sa aj iné priestory k domu patriace ako priľahlá garáž, oplotený dvor pri dome a pod.)

Analógia v trestnom práve:

Vypĺňa medzeru zákona – určitý skutok, ktorého znaky nie sú v zákone uvedené sa subsumuje / podraďuje / pod zákonné ustanovenie, ktoré upravuje iný podobný prípad. V trestnom práve je analógia neprípustná:

- ohľadne rozširovania podmienok trestnej zodpovednosti

- v otázkach, ktoré tresty a ochranné opatrenia a za akých podmienok možno ukladať

Analógia v trestnom práve

 • Účelom výkladu je zistiť pravý zmysel a obsah normy
 • Účelom analógie je vyplniť medzeru zákona tak, že sa určitý skutok podraďuje pod zákonné ustanovenie, kt. upravuje iný prípad, najpodobnejší podradenému.
 • Analógiou sa riešia sa prípady, kt. zákonodarca nepredvídal a preto neupravil
 • V trestnom práve je však analógia neprípustná :

- ohľadne rozširovania podmienok tr. zodpovednosti

- v otázkach, kt. tresty a OO a za akých podmienok možno ukladať

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.