referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Verejná správa - dejiny
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 694
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

3.Orgány stoličnej samosprávy v Uhorsku, ich štruktúra a pôsobnosť-municípia: komitáty (župy, stolice) – stol.
municipium, munic. mestá, munic. výbor, valné zhromaždenia, hlavný župan, podžupan (mešťanosta), verejnosprávny výbor.

4.Kategórie územných zväzkov v systéme obec. samosprávy Uhroska – 22/1886 - obce; podliehali municípiam, mestá so zriadenou radou, veľké obce, malé obce, notárske obvody, obec, zastupiteľstvo, mestský magistrát, obecné predstavenstvo, mešťanosta, richtár, celý aparát maďarský.

6.Reorganizácia verejnej správy a miestna samospráva na Slovensku po Mníchovskom diktáte – Štátna hosp. rada (384/1938), generálne rozpustenie, vládni komisári, poradné zbory vládneho komisára, 190/1939, 171/1943, národné výbory (2/1938), Hlinková garda (15/1938).

9.Systém územnej samosprávy a jej reorganiz. v SR podľa 190/1939 – 185/1938, verejná správa vnútorná, župy delili na okresy, (6,59 okr.,2659 obcí), župné úrady, MVSR, centralizácia, župný úrad, župný výbor, okresné úrady, v BA mestský notársky úrad, prednostom-župan, župný výbor, zápisnice, župné komisie, 315/1939 (žup. výbory, komisie), 316/1939 (žup.a okr. úrady)

10.Obecná správa a jej postavenie v Slov. štáte (171/1943) – správa obecná – obec. výbory a starostovia, členov
v BA-vláda, v obc. so sídlom okr. úradu župan, v ostatných obciach – okr. náčelník, na návrh HSĽS, ustan. schôdza – okr. náčelník v BA župan, riadne schôdze – starosta v BA – hlavný mešťanosta.

11.Revolučná správa na Slovensku v období SNP – ilegálna SNR, Vianočná dohoda, deklarácia SNR (1.9.1944), zákonod.
činnosť – SNR, Rada na obranu Slovenska

21.Verejná správa vo vývoji Fínskej rep. – parlamentný systém, vláda (Štátna rada) – predseda, ministri, Kancelár pre
spravodlivosť, parlament, miestne súdy, oblastné odvolacie súdy, Najvyšší súd, administrat. súdy, najvyšší administrat. súd, bez Ústav. súdu, exist. Ústavná komisia, výnimky z ústavy, samospráva – 448 (obci-kunta) a 19 (regional councils).

26.Národné výbory v ČSR 1945-1948 – vládne nar. 4/1945 a dekrét 18/1949 – trojstupňová sústava (miestne, okr. zemské NV, v miestach nespoľ. obyv. – správne komisie) na Slovensku nar. SNR č.26 o nár. výboroch, podriadenosť – miestne – okresným - SNR, spolupráca s ľud. súdmi (33, 83/1945), národnostné otázky, hosp. života, konfiškácia, pozemk. reforma, z.č.280/1948 o krajinskom zriadení – zlikvidoval zemské zriadenie, nové kraje – podr. vláde.

27.NV v ČSR po 1945 – ú.z.č.81/1953 – riadenie z MV na vládu, z.č.13/1954 NV – miestne org. štát. správy, stále komisie,
12/1954 riadenie NV z jedného centra vládou a na SLOV. podľa Ú 9.mája Zborom povereníkov, 14/1954 voľby do NV, 10/1957 členmi komisií môžu byť aj občania, kt. neboli členmi NV, ústava ČSSR 100/1960 – org. štátnej moci a správy v krajoch, okresoch, obciach.

40.Trestnoprávna právomoc NV v ČSR – trestný zákon správny 88/1950 – tresty hlavné – pokuta, odňatie slob., pokarhanie, vedľajšie – prepad. veci, majetku, zákaz činnosti, pobytu, priestupky v poľnohosp., v školstve, armáde, št. správe – bezpeč.
referenti, komisie – kontrola činnosti, vl.nar.120/1951 – úprava počtu členov NV, prechod právomoci z NV na prokur. a súdy (miernejšie), z.č. 102/1953 – od 14 dní do 3 mesiacov a 3000 KČS, kolektívne orgány NV (trestné komisie, máj 1954 priame voľby, mocenský nástroj Komunistickej strany).

30.Verejná správa vo FR v r. 1940-1946 – 22.6.1940 (DE napadlo FR) FR zmluva o prímerí, 2 pásma, legálna vláda – Petain,
de Gaulle – FR výbor nár. oslobodenia, v júni 1944 sa výbor vyhlásil za dočasnú vládu a v auguste – oficiálna, október 1944 sa rozpadla, referendum, ústava 4FR republiky, súčasť aj Dekl. práva čl. a občana, FR parlamentná demokracia, silný parlament – volil prezidenta a vládu

31.Verejná správa vo FR po r. 1958 – Ú4FR rep. platila až do 1958, Ú5FR rep. z 1958 na základe referenda, na 1.miesto
prezident, vláda a parlament, 1962-reforma – prezident priamo volený, do 1969 – de Gaulle, od 1974 Ponpidon, neoprezidentská rep., prezident najsil., vol. priamo 7r., rozpustiť parlament, predsedá vláde, predkladá na ref. každý návrh zákona o VS, v kríze akékoľvek opatr., nie je zodpovedný, vláda -  posilnená na úkor parlamentu, Parlam. – (NZ+senát).

32.Ver. správa v Nemecku v r.1919-1933 – 11.11.1918 sa skon. 1.sv. vojna, tvrdé podmienky pre Nemecko, Rada ľud.
splnomocnencov (SPD, USPD), december – 1.celoštát. zjazd robot. rád – voľby do riad. zákonod. orgánu, január 1919 ÚNZ – dočasná ústava (prez. volený parl. NZ – zakonod. moc), september 1919 nová ústava – Weimarská – nem. spolk. rep.,
najsilnejšie postavenie prezident, v 30-tych rokoch posil. nacistov, Ríšsky snem, Ríšska rada, Ríšsky prezident, Ríšska vláda (na čele R. kancelár)

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.