referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Utorok, 27. februára 2024
Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790
Dátum pridania: 27.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 494
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 50s
Pomalé čítanie: 19m 15s
 


Šľachtické trestné činy
  • Nevernosť (nota infidelitatis) – trestné činy spáchané vazalom proti seniorovi ako narušovanie rytierskej vernosti. Kompozičná stránka trestu sa považovala za podstatnú, preto aj keď sa nevernosť trestala v zásade smrťou a konfiškáciou majetku, trest smrti sa spravidla nevykonal (úklady proti životu kráľa, velezrada, spiknutie, falšovanie verejných listín a peňazí, násilnosti proti úradom, vražda rodičov alebo bratov ...).
  • Väčšie násilnosti (actum majoris potentiae) – boli to trestné činy, ktoré sa najviac rozširovali v čase roztrieštenosti a stíhaním ktorých sa mala oslabovať oligarchia najmä v čase dočasnej centralizácie štátnej moci. Trestali sa hrdelným trestom (sententia capitalis), a to alternatívne buď smrťou alebo plnou konfiškáciou majetku. Poškodený sa mohol s páchateľom dohovoriť o výške náhrady. (Za väčšiu násilnosť sa považovalo násilné obsadenie šľachtického domu, bezprávna okupácia šľachtických pozemkov,
    svojvoľné uväznenie šľachtica, vrasžda, tažké ublíženie na tele, resp. bitka šľachtica.)
  • Nečestnosť (infamia) - pochádza z rímskeho práva. Za činy, ktoré boli v rozpore so šľachtickou cťou, strácali páchatelia svoje čestné práva, nemohli vykonávať verejné funkcie, nemohli vystupovať pred súdom. Odsúdený za nečestnosť bol vlastne vyobcovaný zo šľachtickej triedy a tento trest sa neodpustil ani amnestiou. (Krivoprísažníctvo, podpaľačstvo, násilné smilstvo, svätokrádež, rúhanie sa bohu, vražda...)

Tavernícke právo

Tavernícke právo vystupuje ako súbor zjednotených právnych obyčají, ktoré sa dlhodobe používali v taverníckych mestách a komplexne upravovali ich vzťahy právneho života.

Bolo postupne rozvíjané a dotvárané procesnoprávnymi štatútmi, napriek tomu, že postrádalo všeobecnú normatívnu povahu, zaväzujúcu súhrne všetky mestá v Uhorsku, aplikovalo sa v súdnej praxi taverníckeho súdu jednak v rozhodovaní sporov taverníckych miest ako aj ďalších miest, mestečiek a privilegovaných obcí s ius gladii, ktoré nepatrili do zoskupenia taverníckych miest a svoj právny život riadili ustanoveniami tohto práva.

Z hľadiska osobnej pôsobnosti sa tavernícke právo aplikovalo nielen v sporoch mešťanov taverníckych a iných miest, ale i v sporoch cirkevných osôb, kláštorov, kapitúl, ktoré vlastnili nehnuteľnosti na území miest, a v stále častejšie vyskytujúcich sa sporoch mešťanov so šľachticmi, prípadne šľachticov navzájom, ktorí sa v dôsledku tureckého nebezpečenstva vo vzrástajúcom počte usadzovali v mestách Uhorska.

Tavernícke právo sa formovalo na báze hospodárskych a politických podmienok neustále sa prehlbujúcej sa krízy feudálneho spoločenského zriadenia, ktorú sprevádzal sústavný boj miest so šľachtou v záujme ochrany a udržania celého osobitného systému mestkého práva a autonómneho súdnictva miest.

Tavernícky súd pôsobil nielen na jednotnosť jurisdikcie príslušných mestských rád uplatňovaním unifikovaného mestského práva v rozhodovacej činnosti, ale riešil i dôležité otázky, ktoré sa dotýkali všetkých zložitých oblastí
hospodárskeho, politického a právneho života taverníckych miest.
 

 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Čaplovič Dušan a kol.: Dejiny Slovenska. AEP Bratislava 2000, Klimko Jozef: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Obzor Bratislava 1980, Mertanová Štefánia: Ius Tavernicale. Veda Bratislava 1985, Sivák Florián, Klimko Jozef: Dejiny štátu a práva na území ČSSR. UK Bratislava 1976, Tibenský Ján a kol. : Slovensko. Dejiny. Obzor Bratislava 1978 , Purš Jaroslav a kol.: Přehled dějin Československa I/2. Academia Praha 1982
Podobné referáty
Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790 2.9783 2551 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.