referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Správne právo, pojem, systém, charakteristika
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 486
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

POJEM : Správne právo je odvetvie slovenského práva, ktoré upravuje spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy, a to tie ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a FO, medzi správnymi orgánmi a PO a medzi správnymi orgánmi navzájom. Je samostatným právnym odvetvím, homogénnym, regulujúcim spoločenské vzťahy rovnakého druhu.

PREDMET: Je to právne odvetvie upravujúce spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy, ktoré sa od ostatných vzťahov, ktoré vznikajú vo verejnej správe i mimo nej líši tým, že vznikajú:

 • medzi SO a FO (občania, cudzinci, bezdomovci)
 • medzi SO a PO (súkromnoprávne korporácie, verejnoprávne korporácie)
 • medzi správnymi orgánmi navzájom na základe subordinácie, na základe súčinnosti a spolupráce

SYSTÉM správneho práva:

-súbor právnych noriem, ktoré upravujú časť spoločenských vzťahov v oblasti verejnej správy. Tento súbor reprezentuje navonok jeden celok, ktorý je vnútorne diferencovaný. Je závislý od rovnorodých či podobných znakov, ktoré sa vzťahujú na ten ktorý konkrétny jav alebo skupinu javov v oblasti verejnej správy. Pri systéme správneho práva vychádzame z toho, ako
sa členia normy správneho práva podľa svojho obsahu. Základné delenie je delenie na všeobecné a osobitné normy. V tomto duchu sa delí správ. právo na všeobecnú a osobitnú časť. 

VŠEOBECNÁ časť obsahuje tie inštitúty, ktoré platia pre celú verejnú správu, kde patrí:

 • systém správneho práva
 • štruktúra a podstata správneho práva
 • subjekty správneho práva
 • výkon verejnej správy
 • správny proces
 • metódy a formy činnosti verejnej správy
 • vlastná kontrola verejnej správy
 • zodpovednosť vo verejnej správe

OSOBITNÁ Časť

zahrňuje tie pojmy, ktoré sú charakteristické len pre niektoré odvetvie alebo sféru verejnej správy. Mnoho osobitných inštitútov má napr. vnútorná správa, policajná správa, správa justície, správa zahraničných veci, správa školstva, správa zdravotníctva, správa daní a pod. Ďalším členením správ. práva je ich delenie podľa toho, či obsahujú práva a povinnosti lebo procesný postup pri uplatňovaní práv a povinností. 

Na základe tohoto sa správne právo člení na správne právo hmotné a správne právo procesné.

- Správne právo hmotné obsahuje také administratívnoprávne normy, obsahom ktorých sú práva, právom chránené záujmy a povinnosti subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov.

- Správne právo procesné, obsahuje procesný postu subjektov, ktorý sa aplikuje pri uplatňovaní práv a povinnosti a za účelom ktorých subjekty vstupujú do právnych vzťahov.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.