referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Administratívnoprávne normy a ich členenie
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 990
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

Z hľadiska existencie správnej úvahy v adm.p. norme:

1) obsahujú správnu úvahu:
  • kde sa používajú pojmy verejný poriadok, spoločenský záujem,
  • ktoré regulujú vymenúvacie právo,
  • zahŕňajú alternatívne alebo variantné riešenie, kde nie je právny nárok na priznanie oprávnení,

2) neobsahujú správnu úvahu 

REALIZÁCIA ADMINISTRATÍVNOPRÁVNYCH NORIEM

Je uskutočňovanie platného práva, adm.p. noriem v právnych vzťahoch, v ktorých subjekty práva vystupujú ako nositelia oprávnení a právnych povinnosti.

Realizácia adm.p. noriem:

a) aktívnym konaním - realizácia, oprávnenia a príkazov

b) zdržaním sa konania - realizácia zákazov

Realizácia adm.p. noriem sa uskutočňuje:

a) priamym plnením dispozície právnej normy - realizuje sa bez vydania individuálneho správneho aktu

b) aplikáciou adm.p. normy na konkrétny prípad - vo forme ISA

Aplikácia adm.p. normy Je právom upravená činnosť SO s príslušnou kompetenciou, ktorá vyúsťuje vydávaním aktov aplikácie pravá a zabezpečovaním ich plnenia.

Činnosť orgánov pri aplikácii administratívnoprávnych noriem:

  1. zistiť skutkový stav riešeného prípadu
  2. určiť právnu normu, podľa ktorej sa bude prípad riešiť
  3. vydať akt aplikácie práva

Systémové pôsobenie administratívnoprávnych noriem

Je stav, keď sa určitá adm.p. norma neuplatňuje sama o sebe Jednotlivo a izolovane, ale iba v spojení s Inou adm.p. normou alebo s normami iných právnych odvetví:

a) vertikálna systémovosť právnych noriem - hierarchické usporiadanie p. noriem, odvodený normatívny akt obsahuje len
podrobnejšiu úpravu toho, čo sa zásadne upravilo v základnom normatívnom akte,

b) horizontálna - vzájomná spätosť právnych ustanovení, prostredníctvom ktorých poznáme všetky štruktúrne súčasti adm.p. normy

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNOPRÁVNE NORMY

Je základným typom ktorým sa najkvalifikovanejšie realizuje výkonná a nariaďovacia činnosť správnych organov a zároveň najoptimálnejšie dosahujú ciele správy.

Vláda - nariadenie na výkon zákona

Ministerstvo - vyhláška Obce - všeobecne záväzne nariadenia 

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.