referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Administratívnoprávne normy a ich členenie
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 990
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

NORMATÍVNE SPRÁVNE AKTY

Pojem podľa Tóthovej : je pravidlo správania, ktoré je vyjadrené v osobitnej, štátom uznávanej právnej forme upravujúce spoločenské vzťahy  a to takým spôsobom , že subjektom týchto vzťahov  ustanovuje určité oprávnenia a právne povinnosti , rešpektovanie ktorých je vynutiteľné štátnou mocou.

Je podzákonný akt správneho orgánu obsahujúci záväzne pravidlá správania, ktoré sa vzťahujú na celú skupinu rovnakého druhu a neurčitého počtu. Sú určené na opakované použitie.

Administratívnoprávna norma:

 • a) obsahuje pravidlo správania sa,
 • b) má ohraničené pôsobenie - zaväzuje k určitému spávaniu,
 • c) môže byť použité donútenie na jej splnenie,
 • d) smeruje k riešeniu určitého spoločenského vzťahu,
 • e) je začlenená do hierarchický usporiadaného systému p. noriem,
 • f) nadobúda charakter PN, ak Je vydaná predpísaným spôsobom a formou.

Druhy administratívnoprávnych noriem podľa právneho obsahu:

1) zaväzujúce - predpisujú záväzne splnenie konania,
2) zakazujúce - zákaz vykonať určité konanie,
3) splnomocňujúce - konať podľa vlastného uváženia v rámci právnej normy,
4) odporúčajúce - obsahujú určíte odporúčanie,
5) ustanovujúce - ustanovujú určité pravidlá správania sa.

Druhy administratívnoprávnych noriem z hľadiska obsahu:

a) hmotnoprávne - stanovujú oprávnenia a povinnosti subjektov administratívnoprávnych vzťahov,
b) procesnoprávne - upravujú postup SO v konaní a ostatných zúčastnených subjektov,
c) kompetenčné - stanovenie úloh, pôsobnosti a právomoci SO ä osôb. 

Delenie podľa druhu normatívnej štruktúry:

a) normy s hypotetickou štruktúrou:

 • hypotéza - uvádza podmienky, predpoklady utvorenia upravovaného právneho vzťahu,
 • dispozícia - stanovuje subjekty, ich vzáj. oprávnenia a povinnosti, kt. tvoria právny obsah tohto vzťahu,
 • sankcia - určuje následky správania, ktoré je v rozpore s dispozíciou,

b) normy s finálnou štruktúrou:

 • direktíva - vytyčuje cieľ regementovaného druhu spoločenskej aktivity určením výsledku činnosti  
  subjektov oprávnených a povinných starať sa tak, aby sa vytýčený cieľ dosiahol,
 • sankcia

Z hľadiska početnosti aplikácie:

a) s početnejšou aplikáciou - problematika správneho konania
b) s menej početnou aplikáciou - územná organizácia 

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.