referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Normatívne správne akty
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 907
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 

Je podzákonný akt správneho  orgánu obsahujúci záväzne pravidlá správania,ktoré  sa  vzťahujú na  celú  skupinu rovnakého druhu a neurčitého počtu. Sú určené na opakované použitie.

Administratívno-právna norma:

 • a) obsahuje pravidlo správania sa,
 • b) má ohraničené pôsobenie - zaväzuje k určitému správaniu,
 • c) môže byť použité donútenie na jej splnenie,
 • d) smeruje k riešeniu určitého spoločenského vzťahu,
 • e) je začlenená do hierarchický usporiadaného systému p. noriem,
 • f) nadobúda  charakter  PN, ak  je   vydaná predpísaným  spôsobom a formou.

Druhy administratívno-právnych noriem podľa právneho obsahu:

 1. zaväzujúce - predpisujú záväzne splnenie konania,
 2. zakazujúce - zákaz vykonať určité konanie,
 3. splnomocňujúce - konať podľa  vlastného uváženia v rámci právnej normy,
 4. odporučajúce - obsahujú určité odporúčanie,
 5. ustanovujúce - ustanovujú určité pravidlá správania sa.

Druhy administratívno-právnych noriem z hľadiska obsahu:

 • a) hmotnoprávne  - stanovujú oprávnenia a povinnosti subjektov administratívnoprávnych vzťahov,
 • b) procesnoprávne  - upravujú postup SO v konaní a ostatných zúčastnených subjektov,
 • c) kompetenčné - stanovenie úloh, pôsobnosti a právomoci SO a osôb.

Delenie podľa druhu normatívnej štruktúry:

a) normy s hypotetickou štruktúrou:

 • hypotéza - uvádza podmienky, predpoklady utvorenia upravovaného pravného vzťahu,
 • dispozícia -stanovuje subjekty, ich vzájomné oprávnenia a povinnosti, ktoré tvoria právny obsah tohto vzťahu,
 • sankcia  - určuje  následky  správania, ktoré  je v rozpore s dispozíciou,

b) normy s finálnou štruktúrou:

 • direktíva - vytyčuje cieľ reglementovaného druhu spoločenskej aktivity určením výsledku  činnosti  subjektov oprávnených a povinných starať sa tak, aby sa vytýčený cieľ dosiahol,
 • sankcia

Z hľadiska početnosti aplikácie:

 • s početnejšou aplikáciou - problematika správneho konania
 • s menej početnou aplikáciou - územná organizácia

Z hľadiska existencie správnej úvahy v adm.p. norme:

1) obsahujú správnu úvahu:

 • kde sa používajú pojmy verejný poriadok, spoločenský záujem,
 • ktoré regulujú vymenovacie právo,
 • zahŕňajú alternatívne alebo variantné riešenie,
 • kde nie je právny nárok na priznanie oprávnení,
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.