referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Individuálne správne akty
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 098
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Najrozšírenejší  a  najtypickejší variant  správnej  činnosti.

Potvrdzujú,  menia,  rušia individuálne  určené  oprávnenia alebo povinnosti konkrétnych subjektov. Je nenormatívny, aplikačný
právny akt. Z právnej normy   vyplýva   striktné (kogentné)  riešenie konkrétneho prípadu, alebo  dispozitívne pripúšťa možnosti riešenia (správna úvaha).

Správna úvaha môže byť konštruovaná:

 • a) demonštratívnym usporiadaním hypotézy p.normy (naliehavý  všeobecný záujem)
 • b) alternatívnym usporiadaním dispozície či sankcie p.normy (napomenutie, pokarhanie alebo pokuta)
 • c) usporiadaním dispozície, či SO bude  aplikovať p. normu (môže, je oprávnený)

Rozdelenie individuálnych správnych aktov:

A) podľa vzťahu individuálneho správneho aktu k pravnému pomeru:

 • -konštitutívne ( ex nunc )
 • -deklaratórne ( ex tunc )

B) podľa podnetu vzniku:

 • -vznikajúce ako reakcia SO na podnet zainteresovaných subjektov (žiadosť občana)
 • - z podnetu SO ( rozhodnutie o priestupku)

C) podľa konkrétnosti ich adresátov:

 • - s konkrétnym adresátom (priestupok)
 • - s  abstraktne určeným  adresátom  (všeobecný  zákaz  užívania konkrétnej veci)

D) podľa povahy procesného postupu:

 • - vydávané v správnom konaní (clo)
 • - vydávané v inom procesnom postupe (organizačno-riadiace)

E) podľa toho či sa mení alebo nemení právna situácia subjektov:

 • - pozitívne   akty   ( menia, vznikajú, rušia sa práva a povinnosti-prijatie na vysokú školu )
 • - negatívne akty (nevyhovenie žiadosti o stavebné povolenie)

NÁLEŽITOSTI A VADY INDIVIDUÁLNYCH SPRÁVNYCH AKTOV

 • Akty musia byť bezvadné a platné.

Zákonnosť aktu:

 • a) správny akt môže vydať len kompetentný orgán,
 • b) súlad aktu s predpismi hmotného práva,
 • c) súlad s procesnoprávnymi predpismi.

Nedodržanie  zákonnosti  spôsobuje vadnosť aktu,a tým jeho zrušiteťnosť, alebo zmeniteľnosť. Platí prezumpcia platnosti aktu.

Charakter vady:

a) menej závažný ( chyby vo formulácií) -  nemá vplyv na platnosť a účinnosť )

b) závažnejší-podstatné odchýlky (požiadavky kompetencie) - má vplyv na platnosť a účinnosť

Akty:

 1. opraviteľné - dodatočná oprava orgánom, ktorý ich vydal,
 2. zmeniteľné a zrušiteľné (časť, celý akt) - nadriadený orgán,)
 3. nulitné - paakty (právne vlastne  nevznikol) - akt ktorý  vznikol násilím, právnym predpisom je 
  zakázaný,...

Pôsobnosť individuálneho správneho aktu

Platnosť - od momentu vzniku a počas svojej existencie.

Účinnosť - je spôsobilý vyvolať zamýšľané účinky (práva a povinnosti).

Vznik:

 • dňom doručenia adresátovi,
 • odložená - odvolanie,
 • prerušená - protest prokurátora, pozastavený výkon

Zánik:

 • uplynutím času,
 • zrušujúca podmienka,
 • zrieknutím sa práva založeného aktom,
 • smrťou, zánikom osoby,
 • zánikom platnosti aktu
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.