Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bezprostredný zákrok (Zásah)

donucovacie prostriedky - bezprostredné zákroky

  • fyzické pôsobenie proti osobe - zatlačovanie,
  • pomocné prostriedky - prúd vody, slzotvorný plyn,
  • zbrane bodné, sečné, strelné, obušok.

ZÁKLADNÉ POJMY VYPLÝVAJÚCE Z ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU

Bezprostredný  zákrok - je  prostriedok pri výkone služobných povinností, ktorým sa  zasahuje do osobných práv bez predchádzajúceho procesného konania.

Nebezpečenstvo  - stav, ktorý objektívne  obsahuje možnosť  vzniku škody. Rušiteľ - osoba, ktorá ohrozuje verejný poriadok a bezpečnosť.

Verejná bezpečnosť  - bez. štátu,  jeho inštitúcií, nerušený výkon ich funkcií, verejný poriadok, ochrana životného prostredia.

Verejný poriadok v užšom zmysle:  súhrn správania sa ľudí na verejnosti a  ich zachovávanie v určitom mieste a čase je nevyhnutnou podmienkou spol. spolužitia.

Verejný poriadok v širšom zmysle:   zahŕňa  ochranu pravidiel správania obsiahnutú  v právnych normách, ako aj ochranu pravidiel správania, ktoré nie sú v právnych normách. Právne normy zákon č.372/90 Zb.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk