referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Právna úprava vybavovania sťažností a petícii
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 411
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 

Riadenie sociálnych procesov v spoločnosti je podrobené tiež kontrolnému systému občanovi. Normatívnu podporu tohto spôsobu obsahuje vyhl. Č. 150/58  o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov občanov a zákona č. 85/90 Zb. o petičnom
práve. Sťažnosť je prostriedkom hájenia práv a právnych záujmov občanov, odhaľovania nezákonnosti a neporiadku a sú hodnotiacim ukazovateľom činnosti SO.

Sťažnosť je podanie, ktorým sa občan /skupina občanov / domáha uspokojenia alebo ochrany subjektívnych práv, oprávnených záujmom, upozorňuje na iné nedostatky v konaní SO a považuje nápravu vo vlastnom záujme.

Oznámenie - je podanie občana, skupiny občanov, ktoré upozorňujú na nedostatky v konaní SO, organizácii, občanov, ktoré sa však bezprostredne nedotýkajú záujmu podnikateľa a požadujú nápravu nie vo vlastnom záujme.

Podnet -je iniciatívny, pozitívny návrh na zlepšenie existujúceho stavu. Môže byť' podaný aj tým, ktorého Činnosti sa nedotýka.

Miesto podania sťažnosti a doba ich prijímania musí byť' v každom orgáne výrazne označená a prijímanie každý deň počas
pracovnej dobý. Sťažnosť je možné podať písomne alebo ústne. Podanie sťažnosti nieje obmedzené žiadnou lehotou.

Vybavovanie sťažnosti:

  1. preskúmanie sťažnosti — či je podaná prvý krát alebo opakovane
  2. prešetrenie sťažnosti — zisťovanie závad a nedostatkov uvedených v sťažnosti
  3. vybavenie sťažnosti - meritórne rozhodnutie
  4. kontrola plnenia, sledovania prijatých opatrení k náprave. Sťažnosti:

 

  1. opodstatnené — bolo zistenie porušenie, závada
  2. Čiastočne opodstatnené - obsah sa potvrdil len z časti,
  3. neopodstatnené- nezistili sa nedostatky, porušenie. Lehoty pre vybavovanie: 10 dní, 30 dni, 60 dni- osobitná. Anonymné podania sa nevybavujú

Zákon Č. 85/90 Zb. o petičnom práve upravuje konanie pri podávaní a vybavovaní petícii. Petičné právo je právo občana alebo skupiny občanov obracať sa na ŠO so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami vo veciach verejných alebo iného spoločenského záujmu, ktoré patria do pôsobnosti týchto orgánov. Petícia musí byť písomná, s udaním kto ju podáva. ŠO je povinný petíciu prijať, ak nieje príslušný do 5 dní podanie odstúpiť.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.